Doktrina

30. Vaša vera – tajna pobede u Hristu

Vjera

Vera, je dar koji Bog daje svakom čoveku Vera, je dar koji Bog daje svakom čoveku bez obzira na poreklo, narodnost, rasu, boju kože, društveni položaj i obrazovanje. Apostol Pavle kaže da je Bog svakome „udelio meru vere”. (Rimljanima 12:3.)…

Detaljnije...

31. Hrišćanski obredi

Biblijski obredi

 Hrišćanski obredi – Krštenje, Gospodnja večera i obred pranja nogu Isus je svojoj Crkvi ostavio tri sveta obreda ili tri uredbe koje nas podsećaju na Njega, na Njegov život i na pojedina razdoblja Njegovog dela spasenja. Ta tri obreda su…

Detaljnije...

32. Božji pristavi

bogatstvo

Bog nas u Svetom pismu uči da smo mi Njegovi pristavi ili upravitelji. A od upravitelja se traži da se „veran nađe.” (1.Korinćanima 4:2.) Čovek nije apsolutni gospodar ni od čega u ovom svetu. Čovek je stvoreno biće i kao…

Detaljnije...