23 – Prorok Danilo 7. poglavlje

Godine 550/549 pre Hrista prorok Danilo imao je viziju, u kojoj mu je Bog na pozadini međunarodnog dešavanja otkrio važne aspekte duhovnog spora između dobra i zla. Vizija pokazuje, da je Bog Gospodar istorije. Iako će određene sile ratovati protiv njega, Bog će pobediti i istoriju sveta završiće svojim slavnim dolaskom. Pre toga biće sud. Detaljno ćemo analizirati sadržaj 7. poglavlja u knjizi Danilo.

Uvod

Godine 550/549 pre Hrista prorok Danilo imao je viziju, u kojoj mu je Bog na pozadini međunarodnog dešavanja otkrio važne aspekte duhovnog spora između dobra i zla. Vizija pokazuje, da je Bog Gospodar istorije. Iako će određene sile ratovati protiv njega, Bog će pobediti i istoriju sveta završiće svojim slavnim dolaskom. Pre toga biće sud. Detaljno ćemo analizirati sadržaj 7. poglavlja u knjizi Danilo.

Sedmo poglavlje ima ključnu ulogu u strukturi cele knjige. Čini srž poruke cele knjige. To je formalni i faktički centar. Iz toga proističe, da je tumačenje ovog poglavlja veoma važno.

Struktura 7. poglavlja

Poglavlje 7 u knjizi Danilo možemo podeliti:

 1. Uvod (stih 1.2a)
 2. Sopstvena vizija (stih 2b-14)
 3. Prva kratka reakcija proroka na viziju (stihovi 15.16)
 4. Prvo kratko anđelovo tumačenje vizije (stihovi 17.18)

C´. Prorokova druga i duža reakcija na viziju (stihovi 19-22)

B´. Drugo i duže anđelovo tumačenje vizije (stihovi 23-27)

A´. Zaključak (stih 28)

Iz navedene strukture proističe, da ovo poglavlje ima dva dela:

 1. Vizija (stihovi 2-14)
 2. Tumačenje (stihovi 15-27)

Sopstvena vizija 7. poglavlja (stihovi 2-14) ima sledeće odeljke:

 1. Prethodni prikaz zemaljskog carstva (stihovi 2.3)
 2. Detalji vizije (stihovi 4-14)
 3. Prve tri zveri (stihovi 4-6)
 4. Četvrta zver (stih 7)
 5. Opis malog roga i njegov ponos (stih 8)
 6. Početak suda (stihovi 9.10)

C´. Mali rog i njegov ponos  (stih11a)

B´. Udeo četvrte zveri  (stih 11b)

A´. Udeo prve tri zveri (stih 12)

 • Kraj suda, carstvo dato Sinu čovečijem (stihovi 13.14)

Pregled 7. poglavlja ukratko

Prorok Danilo video je kako iz uzburkanog mora izlaze četiri velike životinje koje simbolizuju pojedine svetske imperije. Prva zver koja nastupa na scenu je lav, druga medved, treća leopard. Četvrta zver bila je vrlo strašna,  za nju prorok nije našao analogiju među životinjama. Imala je oblik monstruoznog zmaja. Danilovu pažnju privukla je četvrta, bezimena zver na čijoj je glavi izraslo 10 rogova. Posmatrajući rogove, fasciniralo ga je nešto neobično. Na njegovo iznenađenje, među ovim rogovima izrastao je još jedan rog, u početku mali, a onda je iščupao tri prethodna roga. Ovaj mali rog imao je oči kao čovečije i usta su govorila velike stvari.

Četiri carstva opisana u 7. poglavlju pomoću zveri, već su nam poznata. Govorili smo o njima prilikom tumačenja 2. poglavlja knjige Danilo. To su carstva: Vavilon (lav), Medo-Persija (medved), Grčka (leopard) i Rim (bezimena zver, zmaj). U 2. poglavlju nakon opisa raspada Rimskog carstva odmah je predstavljen drugi Isusov dolazak i uređenje večnog Božijeg carstva. U 7. poglavlju Danilo dodaje dva nova bitna elementa: (a) delovanje malog roga i (b) Božiji sud. Kada uporedimo 2. i 7. poglavlje, dobićemo ovaj pregled:

Pojedina carstva i događanjaSimboli Danilo 2Simboli Danilo 7
Vavilonzlatolav
Medo-Persijasrebromedved
GrčkaMjed /bakar/leopard
Rimgvožđebezimena zver
Podela Rimskog carstvagvožđe i glina10 rogova
Antihristmali rog
Na nebu se odigrava sudotvorene knjige
Božije carstvokamen koji je postao goraSin človečiji daje vladu svecima

To znači da Danilo 7 ubacuje između raspada četvrtog carstva i uređenje Božijeg carstva dva nova elementa. To su delovanje malog roga i scena nebeskog suda.

Poglavlja 2 i 7 vidno su paralelna. Dalje u 7. poglavlju Danilo opisuje scenu Božijeg suda.

Značaj i smisao Božijeg suda

Danilo 7,9-14 sadrži dve scene nebeskog suda. Prva se odnosi početka suda na nebu, druga njegovog kraja. Sadržaj se ističe na osnovu strukture ovog odeljka:

Nebeska scena
Nebeska scena
s. 13.14
s. 9.10

 

 

s. 15
s. 11.12
s. 2-8
Zemaljska scena
Zemaljska scena
Zemaljska scena

 

 

 

Ova struktura naglašena je u književnom obliku. Dok su sve zemaljske scene napisane u prozi, obe scene nebeskog suda napisane su u poeziji. O čemu se radi na ovom Božijem sudu?

Danilo je video postavljene prestole  i stara (Gospod Bog) sjede. Dalje opisuje Boga u njegovoj slavi. Božiji tron okružen je sa bezbroj anđela. Sud je zasedao i knjige su otvorene pred nebeskim sudom, a na osnovu njih suđen je mali rog i svi vernici.

Na Božijem sudu biće doneta odluka o definitivnom kraju malog roga, a to će biti naglo i neopozivo.

Kada prorok piše o zlu, o malom rogu, o njegovom uništenju, usmerava naš pogled iznova na nebo, na konačnu Božiju pobedu. Sin čovečiji dobija večnu vladavinu, slavu i carstvo. Carstvo ovo deliće sa svecima Višnjega (stihovi 18.22.27). Stihovi 13 a 14 opisuju kraj Božijeg suda. Sledeći deo 7. poglavlja sadrži objašnjenje Danilove vizije.

Na šta se odnosi Božiji sud? Ovaj sud odnosi se ne samo na mali rog, zle sile, koja proganja, već i na proganjanje svetaca. Stihovi 20-22 govori o tome, da je mali rog vodio rad sa svecima, nadvlađivao ih je, dok nije došao starac. U tom trenutku doneta je presuda u korist svetih Višnjega. Zatim je nastalo vreme, da carstvo dobiju sveci (stih 22a na osnovu izvornog teksta treba prevesti još preciznije: „tek kada je došao starac i presuda je doneta u korist svetaca Najvišeg“). Na ovom Božijem sudu, stvar je odbrane pred celim kosmičkim sudom, da se odbrane svi oni koji verno slede Boga, iako ih progoni zla sila malog roga. Ujedno i delovanje malog roga treba da bude jasno osuđeno i da ova sila zbog svog lošeg delovanja na kraju odlukom suda bude potpuno uništena. Sveci koji su do kraja istrajali uprkos teškoćama i progonstvima malog roga, ostali su verni Bogu i sada su oslobođeni. Bog je stao u njihovu odbranu. Doneta je presuda u njihovu korist i dobijaju carstvo.

Smisao suda nije nekoga osuditi, već spasiti, zaštiti o odbraniti. Samo onoga koga Bog ne može da odbrani i opravda, biće na kraju osuđen. Osuđuju ga njegova loša dela, njegov loš odnost prema Bogu, njegova neispravni životni smerovi i orijentacija.

Ovaj sud prema Danilovoj viziji odigrava se još pre uređenja Božijeg carstva, znači pre drugog Isusovog dolaska. To je tzv. predadventni sud, gde se odlučuje ko će prilikom drugog Hristovog dolaska biti vaskrnut i uzet na nebo, a ko će biti osuđen. Učenje o sudu je jevanđelje, dobra vest. Svakom će biti suđeno na osnovu njegovog odnosa sa Bogom i istini koju je Bog otkrio. Ni Božiji sud ni predadventni sud nisu strašila, kojeg treba da se plašimo. Svest, da će se svakom verniku suditi na nebu, treba da nas dovede ka sigurnosti spasenja u Hristu, jer samo je on naša zaštita i jedini put spasenja. Ne možemo stajati na Božijem sudu na osnovu svojih dela, svoje vere, svog karaktera ili svojih sopstvenih lepih učinaka. Sami ne možemo da se spasimo. Neće nas spasiti ništa od onoga što smo učinili. Naš jedini Spasitelj je Hrist.

Pre nego će na kraju vremena biti dodeljena nagrada ili kazna, biće odlučeno o udelu otkupljenih i bezbožnika. To jasno možemo videti iz događanja prorečenih u Danilu 7. Najpre su opisana četiri svetska carstva, zatim na scenu nastupa sila malog roga. Pošto se Božiji sud odnosi na njega, mora se desiti za vreme njegovog postojanja. Prirodno je očekivati, da će se desiti u kasnijem delovanju malog roga, pošto je potrebno da sazru njegova dela. Jedan od rezultata Božijeg suda je završetak delovanja malog roga. Iz ovoga je jasno, da će se sud odigrati pred njegovim krajem. Danilo 7 sadrži tri odeljka koja govore o Božijem sudu. Redosled događanja je: mali rog proganja verni Božiji narod, zatim dolazi sud i napokon uređenje Božijeg carstva (vidi stihove 7-14.21.22.23-27). Ovaj obrazac koji se redovno ponavlja, pokazuje da će se suđenje dogoditi nakon 3,5 godišnje neograničene vladavine malog roga (t.j. 1260 dana u vemenskim apokaliptičkim proproštvima dan jednako je godina), kada će Božiji narod biti proganjan, ali još pre drugog Hristovog dolaska.

Delovanje i karakteristika malog roga

Veliki značaj reformacije je u tome, što je istakla Hrista i lepotu jevanđelja i otkrila antihrista i lažno jevanđelje. Njena poruka takođe se zasnivala na prepoznavanju karakteristika malog roga, antihrista.

 1. Mali rog isčupao je tri roga ispred sebe (stihovi 8.24b) To znači, da je porazio tri cara. Papski Rim je zbog svoje neograničene moći uspeo da potčini tri naroda: Herule (457 posle Hrista), Vandale (534 posle Hrista) i Ostrogote (538 posle Hrista).
 2. Rog je imao čovečije oči (stih 8). Ovo pominjanje ukazuje na inteligenciju, brzinu i obmanu antihrista.
 3. Mali rog je imao usta i govorio je velike reči (stihovi 8.11) Proroštvo predviđa da će govoriti protiv višnjega (stih 25). Ova moć deluje brzo u ime, ili čak umesto Boga.
 4. Mali rog po viđenju, bio je veći od drugih rogova (stih 20). Njegovo delovanje pokrivalo je mnogo veću teritoriju od bilo kojeg političkog carstva.
 5. Mali rog vodio je rat protiv svetih, nadvađivao ih je i uništavao svece Višnjega (stihovi 21. 25). Iz istorije mračnog srednjeg veka poznata nam je inkvizicija i milioni mrtvih koji su zbog svoje vere umrli nasilnom smrću.
 6. Pomišljaće da promeni vremena i zakone (stih 25). Radi se o vremenu bogosluženja i praznika. Ova sila promenila Gospodnji dan subote u nedelju.
 7. Progoniće svece Božije do vreme vremena i pola vremena t.j. na 3,5 godine. Ovaj period traje 1260 dana, ili prema proročkom računanju 1260 godina. To je razdoblje mračnog srednjeg veka čije računanje počinje od 538. godine posle Hrista do 1798 godine.
 8. Mali rog nastupa na scenu istorije nek nakon raspada Rimskog carstva.

Kako će se završiti njegovo delovanje? „I uzeće mu se vlast, te će se istrijebiti i zatrti sasvijem“(stih 26).

Prema navedenim karakteristikama svako i sam može da sazna koja se moć krije iza malog roga. Na osnovu istorijskih činjenica, ovu temu možemo zaključiti činjenicom, da se samo jedna političko-religijska snaga po svim tačkama podudara sa datim znacima. To je srednjevekovna vladajuća crkva ili srednjevekovno papstvo. Ono je proganjalo i uništavalo verni Božiji narod (spomenućemo npr. krstaške ratove, spaljivanje „jeretika“, progon i proterivanje protestanata iz Češke nakon bitke na Beloj gori, Vartolomejska noć, lov na veštice itd).

Prema procenama inkvicija je ubila ili spalila 20 do 40 miliona disidenata. Ova vlast je takođe promenila Božiji zakon i nakon propasti Rimskog carstva počela je da deluje neograničeno.

Objašnjenje tumačenja

1.Knjige se otvaraju na nebeskom sudu. Ideja o knjigama pojavljuje se u drevnom Izrailju, u jevrejskoj literaturi i u Novom zavetu (npr. 1 Enoh 47,3; Filibljanima 4,3; Otkrivenje 3,5; 20,12; 21.27). U Starom zavetu u Psalmu 69,29 spominje se knjiga života, to znači knjiga pravednika. Malahija 3,16 govori o knjizi za spomen, Psalam 56,9 i 2 Mojsijeva 32,32 samo o knjizi. U Danilu 12,1 takođe se pominju knjige. Samo oni koji su upisani u knjigu i na kraju vremena izdržali u teškoćama, imaju udela u oslobođenju i vaskrsenju. To znači da knjige o kojima je reč u Danilu 7, 10 odnose se na one koji su vernici (i mali rog je religijska sila). Sud će odlučiti, da li ovi vernici imaju istinski odnos prema Bogu i njegovoj volji ili su za njih Božije stvari samo sredstvo za napredovanje sopstvenih interesa i cilejva. Progonjeni („sveci Višnjega“), i progonitelji („mali rog“) vernici su. Obe grupe ispovedaju Boga. Tvrde da su mu poslušni i da se pridržavaju biblijskog učenja. Stoga je neophodno da sud pokaže ko zaista obožava Boga, voli ga i pokorava mu se. Sud će jasno pokazati ko časno služi Bogu i ko samo formalno govori u njegovo ime i živi u skladu sa sobom, a ne po Božijoj volji.

 1. Proročko računaje „jedan dan = jedna godina“ zasnovano je na tumačenju ovih biblijskih tekstova: Jezekilj 4,6; 4 Mojsijeva 14,34; 3 Mojsijeva 25,1-8. Period 3,5 godine identičan je sa periodom1260 dana ili 42 meseca. Iz tekstova Otkrivenje 11,2.3; 12,6.14 a i13,5 proističe, da jedna proročka godina ima 360 dana.
 2. U proročkoj poeziji Danilo 7, 25 naveden je najtačniji podatak o delovanju malog roga 3,5 godine. Ovaj vremenski podatak nalazi se neposredno pre scene suda (stih 26). Događaji u ovom odeljku pisani su hronološkim redosledom. Izjava „sud će zasedati“ sledi odmah nakon vremenskog podatka 3,5 godine, što znači da će Božiji sud početi negde nakon 3,5 godine ali pre drugog Isusovog dolaska. Dakle, prema proročanstvu suđenje se događalo posle 1798. godine, ali pre nego što će biti predato carstvo svecima i mali rog biti uništen.

Danilo 7 sadrži tri odeljka koja govore o sudu: prva scena opisana je u stihovima 9-14, druga u stihovima 21.22 i treća u stihu 26. Možemo primetiti da je kod sva tri događaja redosled isti:

A Progon, ugnjetavanje (stih 7.8)

B Sud (stih 9-12)

C Carstvo (stih 13.14)

A Progon, ugnjetavanje (stih 21)

B Sud (stih 22a)

C Carstvo (stih 22b)

A Progon, ugnjetavanje (stih 23-25)

B Sud (stih 26)

C Carstvo (stih 27)

5.Mali rog će promeniti vreme i zakon. U frazi „pomišljaće da promeni vreme i zakon, “ („želeće da promeni vreme praznika i zakone SEP – slovenský evanjelický preklad?) to je književni izraz tzv. hendiadis (izraz složenog pojma dva povezana imena, npr. tama i noć, umesto tamne noći). Time želi da nam kaže, da će promeniti vremena koje se odnose na Božiji zakon. Jedino mesto koje nešto više govori o vremenu u Božijem zakonu je četvrta zapovest koja se odnosi na subotu. Ova sila promeniće vreme određeno za bogosluženja i poštovanje pravog Boga. Proročki se opisuje promena subote na nedelju. Menja se tačno utvrđeno vreme za proslavljanje Boga. To je značenje aramejskih reči koje je koristio prorok Danilo.

 1. U užem proročkom smislu antihrist predstavlja srednjevekovni papski sistem. Apostol Jovan nas u svojoj poslanici upozorava, da će sem ovog antihirsta izići i mnogi antihristi predvođeni antihristovskim duhom (1 Jovanova 2,18; 4,3). Ovi antihristi imaju različite forme i oblike. Još je Jovan smatrao da su antihristi oni koji su poricali da je Isus došao u čovečijem telu (1 Jovanova 2,22; 4,1-3; 2 Jovanova 1,7). Gde god je bilo ili ima nasilnog suzbijanja istine, pravde i slobode, gde god je Božiji narod progonjen i pogažen Božiji zakon, deluju antihristi (vidi na primer rimski car Nero, inkvizicija, Hitler, Staljin, komunizam itd). Vodimo računa o tome, da ne posedujemo ili ne širimo ovaj duh neprijateljstva.

Praktične implikacije

 1. Prorok Danilo ukazuje da je Bog gospodar vremena, istorije i sveta. Uprkos tome, nekada se čini da zlo, nepravda i moći odpadnika pobeđuju i niko ih ne može zaustaviti, ali tu je Bog koji vlada. On će braniti svoje vernike, svoj narod i osuditi nepravdu, neljubav, neistinu i nasilje.
 2. Bog je Gospodar suda. Samo Bog poznaje motive ljudskih srca, samo on može doneti ispravnu odluku o tome, ko pripada, a ko ne pripada carstvu Božijem, gde vladaju ljubav i pravda. Jedino on zna sve o svima. Kako je lepo znati da smo u rukama tako svemoćnog i voljenog Boga!
 3. Bog je takođe Gopodar svetaca, svoga naroda. Pripadaju njemu. On je njihov Bog. Žive za njega i njegovo carstvo.
 4. Danilo ohrabruje vernike na upornost, odgovoran život i predano služenje. Upozorava ih na zloupotrebu religije zbog interesa moći. Ova poruka otvara naše oči da upoznamo antihrista u njegovim različitim oblicima. Još je Jovan rekao, da su mnogi antihristi izašli na svet. Proročka reč nas upozorava na jedno posebno manifestovanje antihrista, zbog kojeg treba biti oprezan, da ne sledimo slepo nešto, što ima karakter „religije“ ili „pobožnosti“.