Doktrina

01. Bog i njegova otkrivenja

bozja otkrivenja

Postoji jedna viša Sila, koja je sve stvorila, i od koje mi svi zavisimo. Mi živimo na jednoj divnoj planeti, okruženi još divnijim svemirom, kojega je naša zemlja samo malen deo. Sjajno sunce, blistave zvezde, ptice, životinje, cveće i hiljade…

Detaljnije...

3. Važnost proročanstava

Važnost proročanstava

  Ljudi su uvek čeznuli da otkriju i upoznaju budućnost. Stari narodi kao što su bili: Egipćani, Asirci, Vavilonci i Rimljani imali su svoje gatare i astrologe, preko kojih su želeli da saznaju budućnost. Lakoverni ljudi i danas žele da…

Detaljnije...

4. Šta treba da znamo o Isusu?

Šta treba da znamo o Isusu?

  Jednom prilikom Isus je upitao svoje učenike: „Ko govore ljudi da je Sin čovečji? A oni rekoše: jedni govore da je Jovan Krstitelj, drugi da si Ilija, a drugi Jeremija ili koji od proroka. Reče im Isus: A vi…

Detaljnije...

5. Odakle greh, stradanja i smrt?

Odakle greh, stradanja i smrt?

  Živimo u svetu u kome ima mnogo bede, stradanja, žalosti i suza – u svetu u kome vladaju bolest i smrt. Strah, mržnja i nepoverenje koji su osvojili ljudska srca pokreću zločine, ratove i krvoprolića. Oluje, poplave, zemljotresi, nesreće…

Detaljnije...

6. Plan spasenja

Plan spasenja

Čovek je prekršio Božju zapovest (1.Mojsijeva 2:17.), i time navukao na sebe tragične  posledice. Greh je oslabio čovekove fizičke i duhovne snage, potamnio u njemu Božji lik (Rimljanima 3:23.), rastavio ga od Boga, Izvora života i sreće (Isaija 59:1,2.); čovek…

Detaljnije...

7. Kako nas Bog spasava od greha?

Greh

ŠTA JE GREH? „Svaki koji čini greh i bezakonje čini: i greh je bezakonje.” (1.Jovanova 3:4.) Ovo je izuzetno razumljiva definicija greha u Svetom pismu. Bog ima osnovni, nepromenljivi, večni Zakon (Psalam 111:7,8.), i zato je prestup tog Zakona greh.…

Detaljnije...

8. Hristov ponovni dolazak

Hristov ponovni dolazak

Uvod Čovečanstvo se brzim koracima približava času Hristovog ponovnog dolaska i osnivanja Njegovog večnog carstva koje je predstavljeno kamenom koji je udario u stopala velikog lika (Danilo 2:44,45.) i postao gora koja je ispunila svu Zemlju. Ponovni Hristov dolazak spominje…

Detaljnije...

9. Znaci hristovog dolaska

Znaci hristovog dolaska

Uvod Sveto pismo jasno uči da će Hristos opet doći. Sam Isus je kazao: „Opet ću doći”. Međutim, ni On ni Njegovi apostoli nisu označili dan pa ni godinu Njegovog dolaska. Štaviše, Isus je rekao: „A o danu tome i…

Detaljnije...