8. Hristov ponovni dolazak

Uvod

Čovečanstvo se brzim koracima približava času Hristovog ponovnog dolaska i osnivanja Njegovog večnog carstva koje je predstavljeno kamenom koji je udario u stopala velikog lika (Danilo 2:44,45.) i postao gora koja je ispunila svu Zemlju.

Ponovni Hristov dolazak spominje se preko trista puta u Novome zavetu. Patrijarsi i proroci očekivali su ne samo Hristov prvi dolazak već su u viziji gledali i Njegov drugi dolazak (Juda st. 14; O Jovu 19:25–27; Psalam 50:3; 96:13; Isaija 35:4.). Hristov ponovni dolazak bio je blažena nada Apostolske crkve i svih vernih Hristovih sledbenika u prošlim stolećima (Titu 2:13,14; Dela 3:19–21.).

 

I   DA LI ĆE HRISTOS OPET DOĆI?

 

 1. Isusovo obećanje:
 • „Da se ne plaši srce vaše, verujte Boga, i mene verujte. Mnogi su stanovi u kući oca moga. A da nije tako, kazao bih Idem da vam pripravim mesto. I kad otidem i pripravim vam mesto, opet ću doći, i uzeću vas k sebi da i vi budete gde sam ja.” (Jovan 14:1–3.)

Isus ovo obećanje dao svojim učenicima neposredno pre svoje smrti. Ove reči imale su cilj da uteše učenike; Isus će ih ostaviti, ali neće ih zaboraviti. Doći će dan ponovnog sastanka u Očevoj kući. U međuvremenu, On će za njih pripremiti veličanstvene stanove; tada će „opet doći, da ih uzme gde je On”.

 

 1. Anđeli su posvedočili da će Isus opet doći.
 • „I ovo rekavši videše oni gde se podiže i odnese ga oblak iz očiju njihovih. I kad gledahu za Njim gde ide na Nebo, gle, dva čoveka stadoše pred njima u belim haljinama. Koji i rekoše: ljudi Galilejci! šta stojite i gledate na Nebo? Ovaj Isus koji se od vas uze na Nebo tako će doći kao što videste da ide na Nebo.” (Dela 1:9–11.)

Vest ova dva anđela, koja je potvrdila Isusovu izjavu, ispunila je srca učenika velikom radošću (Luka 24:52.). Ova misao da će Isus ponovo doći prešla je od apostola u srce Hrišćanske apostolske crkve i postala glavni stub vere i nade njenih vernika.

Kada je Isus stajao na sudu pred svešteničkim poglavarom Kajafom, i kada Mu je ovaj pod zakletvom postavio pitanje da kaže da li je zaista Božji Sin, Isus je odgovorio: „Odsele ćete videti Sina Čovečijega gde sedi s desne strane sile i ide na oblacima nebeskim.” (Matej 26:64.) Isusovo obećanje je pouzdano. On će ispuniti svoje obećanje.

II  KAKO ĆE ISUS DOĆI?

 

 1. Isus će doći lično – isti Onaj koji se vazneo na Nebo.
 • „I ovo rekavši videše oni gde se podiže i odnese ga oblak iz očiju njihovih. I kad gledahu za njim gde ide na Nebo, gle, dva čoveka stadoše pred njima u belim haljinama. Koji i rekoše: ljudi Galilejci! šta stojite i gledate na Nebo? Ovaj Isus koji se od vas uze na Nebo tako će doći kao što videste da ide na Nebo.” (Dela 1:9–11.)

 

 1. Doći će vidljivo – na oblacima.
 • „Jer kao što munja izlazi od istoka i pokazuje se do zapada, takav će biti dolazak Sina Čovečijega.” (Matej 24:27; Otkrivenje 14:14.).

Prvi Hristov dolazak bio je sličan laganom  svitanju zore, a Njegov drugi dolazak biće kao munja koja odjednom obasja horizont.

 

 1. Doći će u velikoj sili i slavi.
 • „I tada će se pokazati znak Sina Čovečijega na nebu; i tada će proplakati sva plemena na zemlji; i ugledaće Sina čovečijega gde ide na oblacima nebeskim sa silom i slavom velikom. I poslaće anđele svoje s velikim glasom trubnim; i sabraće izbrane njegove od četiri vetra, od kraja do kraja nebesa.” (Matej 24:30,31.)

Teško možemo da predstavimo uticaj ove slave na ljude. Prilikom Hristovog vaskrsenja pojava jednog anđela učinila je da su rimski stražari popadali kao mrtvi na zemlju (Matej 28:2–4.); zato neće biti neobično ništa što će grešnici prilikom Hristovog drugog dolaska, vikati gorama i kamenju da padnu na njih i da ih sakriju od slave Onoga koji će doći u slavi svojoj, u slavi Očevoj i svih svetih anđela (Otkrivenje 6:14–17; Luka 9:26.).

 

 1. Isus će doći iznenada.
 • „Zato i vi budite gotovi; jer u koji čas ne mislite doći će Sin Čovečiji. A o danu tome i o času niko ne zna, ni anđeli nebeski, do Otac moj sam.” (Matej 24:44,36.)

Isus nas opominje da se čuvamo da nas ko ne prevari: „Čuvajte se da vas ko ne prevari! Jer će mnogi doći u ime moje  govoreći: Ja sam Hristos. I mnoge će prevariti.” (Matej 24:4,5.) Sotona danas mnoge vara pomoću spiritizma. Spiritisti tvrde da se na njihovim skupovima pojavljuje Isus Hristos i da im lično upućuje važne savete. Međutim, na osnovu Isusovih reči, znamo da se On neće pojaviti u sobi, i zato ne verujmo spiritističkim tvrđenjima. Isus kaže: „Ako vam dakle reku: evo ga u pustinji, ne izlazite, evo ga u sobama, ne verujte. Jer kao što munja izlazi od istoka i pokazuje se do zapada, takav će biti dolazak Sina Čovečijega.” (Matej 24:26,27.)

Isus se neće pojaviti tajno, u nekoj sobi ili pustinji, već javno, pred očima celog sveta. Neće doći kao neki tajanstveni duh, već lično i fizički kao Sin čovečji. (Matej 26:64.)

 

III  ZAŠTO ĆE HRISTOS DOĆI?

 

 1. On će doći da pravedne koji su umrli podigne iz grobova, a žive pravedne da preobrazi i da im da besmrtnost.
 • „Jer će sam Gospod sa zapovešću, s glasom Arhanđelovim, i s trubom Božjom sići s Neba; i mrtvi u Hristu uskrsnuće najpre; a potom mi živi koji smo ostali, zajedno s njima bićemo uzeti u oblake na susret Gospodu na Nebo, i tako ćemo svagda s Gospodom biti.” (1.Solunjanima 4:16,17; Filibljanima 3:20; 1.Korinćanima 15:51–53.)

 

 1. On će pravedne uzeti u nebeske stanove.
 • „Dalje, dakle, meni je pripravljen venac pravde, koji će mi dati Gospod u dan onaj, pravedni Sudija; ali, ne samo meni, nego i svima koji se raduju njegovu dolasku.” (2.Timotiju 4:8.)
 • „Mnogi su stanovi u kući oca mojega. A da nije tako, kazao bih vam. Idem da vam pripravim mesto. I kad otidem i pripravim vam mesto, opet ću doći i uzeću vas k sebi da i vi budete gde sam ja.” (Jovan 14:1–3.)

 

 1. Žive grešnike će ukloniti.
 • „A vama koje muče, pokoj s nama, kad se pokaže Gospod Isus s Neba s anđelima sile svoje u ognju plamenome, koji će dati osvetu onima koji ne poznaju Boga i ne slušaju Jevanđelja Gospoda našega Isusa Hrista; koji će primiti muku, pogibao večnu od lica Gospodnjega i od slave sile njegove.”(2.Solunjanima 1:7–9.)

 

IV  KAKO MOŽEMO DA SE PRIPREMIMO ZA HRISTOV DRUGI DOLAZAK?

 

 1. Možemo doći k Njemu.
 • „Sve što meni daje Otac k meni će doći; i koji dolazi k meni neću ga isterati napolje.” (Jovan 6:37.)

Ako želimo da nas Isus primi prilikom svog Drugog dolaska, moramo Ga sada primiti za svog Spasitelja, kao i mnoge iskrene duše koje treba da budu spasene.

 

 1. Možemo da živimo za njega, kao što je apostol Pavle živeo.
 • „Dobar rat ratovah, trku svrših, veru održah. Dalje, dakle, meni je pripravljen venac pravde, koji će mi dati Gospod u dan onaj, pravedni Sudija; ali ne samo meni, nego i svima koji se raduju njegovu dolasku.” (2. Timotiju 4:7,8.)

Nije dovoljno da se smatramo hrišćanima i da pripadamo nekoj Hrišćanskoj crkvi. Isus je kazao: „Neće svaki koji mi govori: Gospode, Gospode! ući u carstvo nebesko; no koji čini po volji Oca mojega koji je na nebesima.” (Matej 7:21.)

 

 1. Težiti da postanemo slični Njemu.
 • „Ljubazni! sad smo deca Božja, i još se ne pokaza šta ćemo biti; nego znamo da kad se pokaže, bićemo kao i On, jer ćemo ga videti kao što jest. I svaki koji ovaj nad ima na njega, čisti se, kao i On što je čist.” (1.Jovanova 3:2,3.)

 

 1. Mi možemo očekivati Njegov dolazak.
 • „Tako se i Hristos jednom prinese da uzme mnogih grehe, a drugom će se javiti bez greha na spasenje onima koji ga čekaju.” (Jevrejima 9:28.)

Ako očekujemo Hristov dolazak, mi ćemo se i pripremati da Ga spremni dočekamo.

 

 1. Mi možemo da se radujemo Njegovom dolasku i moliti se za njega.
 • „Dalje, dakle, meni je pripravljen venac pravde, koji će mi dati Gospod u onaj dan, pravedni sudija; ali ne samo meni, nego i svima koji se raduju njegovu dolasku.” (2.Timotiju 4:8.)
 • „Da dođe carstvo tvoje; da bude volja tvoja; i na zemlji kao na Nebu.” (Matej 6:10.)

Kakav je tvoj stav prema Hristovom drugom dolasku? Veruješ li u Hristov dolazak? Očekuješ li Hrista i Njegov dolazak? Da li ga očekuješ i da li si voljan da se pripremaš za njega? Od  tvog sadašnjeg odnosa prema Hristu i Njegovom dolasku, kakav će biti Hristov odnos prema tebi u dan Njegovog pohođenja. Tada će biti samo dve grupe ljudi. Jedni će Hrista dočekati u strahu i očajanju (Otkrivenje 6:15–17.), a drugi će Ga radosno pozdraviti: „Gle, ovo je Bog naš, njega čekasmo, i spašće nas; ovo je Gospod, njega čekasmo: radovaćemo se i veseliti za spasenje njegovo.” (Isaija 25:9.) Od našeg izbora zavisi u kojoj ćemo se grupi tada naći.