01. Bog i njegova otkrivenja

Postoji jedna viša Sila, koja je sve stvorila, i od koje mi svi zavisimo.

Mi živimo na jednoj divnoj planeti, okruženi još divnijim svemirom, kojega je naša zemlja samo malen deo. Sjajno sunce, blistave zvezde, ptice, životinje, cveće i hiljade drugih stvari u prirodi su čuda koja nas zadivljuju. Odakle potiču sve ove stvari? Da li su se one pojavile pukim slučajem ili ih je neko načinio i stavio na njihovo mesto? Odakle potiče čovek? Zašto on živi i gde odlazi posle smrti? To su pitanja koja interesuju svakog čoveka. Jedini zadovoljavajući odgovor na pomenuta pitanja jeste: Postoji jedna viša Sila, koja je sve stvorila, i od koje mi svi zavisimo. To je Bog. On nam jedini može pokazati cilj i pravi smisao života na zemlji. Bog ne samo da postoji nego se i otkriva čoveku kao svome stvorenju, jer mu je njegova pomoć neophodno potrebna.

 

I   KAKO SE BOG OTKRIVA LJUDIMA?

 Priroda je prva knjiga kroz koju nam se Bog otkriva.

 • Jer što se može doznati za Boga, poznato je njima, jer im je sam Bog javio. Jer što se na njemu ne može videti, njegova večna sila i božanstvo, može se od postanja sveta videti duhovnim očima na njegovim delima, tako da nemaju izgovora.” (Rimljanima 1:19–20.)

 • „Nebesa kazuju slavu Božju, i dela ruku njegovih glasi svod nebeski. Dan danu dokazuje, i noć noći javlja. Nema jezika, niti ima govora gde se ne bi čuo glas njihov. Po svoj zemlji ide kazivanje njihovo, i reči njihove na kraj vasiljene.” (Psalam 19:1–4.)

Priroda nam govori o Božjoj sili, mudrosti, svemogućnosti, ljubavi i njegovoj nežnoj brizi za čoveka. (Vidi: Psalam 111:2–4; Isaija 40:26.)  Svuda u svemiru i u prirodi koja nas okružuje primećujemo red, plan, sklad i tačnost. Sve je potčinjeno određenim zakonima i služi određenoj svrsi.

Da li je sve to produkt slučaja? Nipošto! Red u vasioni govori nam o velikom Organizatoru, plan o velikom Inženjeru, savršeni zakon o velikom zakonodavcu, a u svrsishodnosti svega što je stvoreno vidimo ljubav i brigu Stvoritelja prema njegovim stvorenjima.

Sat koji pokazuje vreme, kao i svaku mašinu i svaki predmet namenjen određenoj svrsi, mora da je neko zamislio i načinio. Svemir sa svojim bezbrojnim zvezdama i planetama, koje se sve kreću savršenim redom će svojim određenim putanjama, mnogo je savršeniji od svake mašine. Naučnici su uspeli da pošalju u orbit satelit koji se sastoji od četrdeset hiljada finih delića. Zar bi bilo moguće da su naša zemlja i zvezde same sebe stvorile, stavile u svoj orbit i pokrenule? Bog je uzrok i početak vidljivog i nevidljivog sveta, – i on je prvi Pokretač svega.

 

 1. Bog nam se otkriva kroz našu savest.

 • Kad, naime, neznabošci, koji nemaju zakona, sami od sebe čine ono što naređuje zakon, onda su oni, nemajući zakona, sami sebi zakon. Jer oni pokazuju da je ono što se čini po zakonu, napisano u srcima njihovim, što svedoči i njihova savest i njihove misli koje se među sobom tuže ili pravdaju.” (Rimljanima 2:15-16.)

Dok nam priroda govori spolja o Tvorcu, savest nas na njega podseća iznutra. Ona nas pohvaljuje kad činimo dobro, i osuđuje kad činimo zlo. Ona nam svedoči o Bogu kao vrhovnom Zakonodavcu i Sudiji. Ona je dokaz da Bog vodi računa o nama i da će na kraju tražiti obračun od nas. Filozof Emanuel Kant je rekao: „Dve stvari me sve više zadivljuju i podstiču na razmišljanje: zvezdano nebo spolja i moralni zakon iznutra. Kad bi savest čovečja bila jedini dokaz da ima Boga, on bi bio dovoljan.”

Isus je savest uporedio sa svetiljkom koju treba da održavamo u dobrom stanju ako ne želimo da budemo u mraku. (Matej 6:22.) Samo pomoću Božje reči može savest da se izoštri, tako da će moći uvek da nam pokazuje šta je dobro a šta zlo, i da nas upućuje na našu moralnu dužnost.

 

 1. Bog nam se otkriva kroz Sveto pismo.

 • Tražite u Knjizi Gospodnjoj i čitajte, ništa od ovoga neće izostati i ni jedno neće biti bez drugoga; jer što kažem on je zapovedio i duh će ih njegov sabrati.” (Isaija 34:16.)

Knjiga Gospodnja ili Sveto pismo je najpotpunije otkrivenje o Bogu; u njemu nam Gospod preko proroka otkriva svoju volju, svoj karakter i svoj plan spasenja. U Svetom pismu nalaze se i mnoga proročanstva o budućim događajima čija ispunjenja svedoče o postojanju višeg Bića, koje unapred javlja šta će se zbiti. (Isaija 44:6-7.) U Svetom pismu izneta je unapred i istorija mnogih naroda, što pokazuje da Bog upravlja događajima u svetu i upravlja ih prema svome krajnjem cilju. (Dela 17:26.) U Svetom pismu vidimo kako Bog radi i kako on govori.

 

 1. Bog nam se otkriva kroz svoga Sina Isusa Hrista.

 • Mnogo puta i različnim načinom govorio je Bog nekada ocima preko proroka; na kraju ovih dana govorio je nama preko svoga Sina, koga je postavio za naslednika svemu.” (Jevrejima 1:1- 2.)

Isus je bio oličenje Očevog karaktera. On nam je svojim životom i karakterom tako potpuno otkrio Oca da je mogao reći: „Ko je video mene video je Oca.” (Jovan 14:9.)

II  ZAŠTO MNOGI LJUDI NE RAZUMEJU BOŽJA OTKRIVENJA I NE POZNAJU BOGA?

 

 1. Ne žele da ga upoznaju.

 • Jer kad poznaše Boga ne proslaviše ga kao Boga niti mu zahvališe, nego zaludeše u svojim mislima, i potamne nerazumno srce njihovo. Kad se građahu mudri poludeše, i pretvoriše slavu večnoga Boga u obličje smrtnoga čoveka i ptica i četvoronožnih životinja i gadova.” (Rimljanima 1:21–23.)

Sveto pismo ističe da je grehom ljudsko srce potamnelo. Priroda, savest i Božja reč su dovoljni da vode čoveka Bogu, ali čovek se protivi i zatvara oči. Mnogi ne poznaju Boga i ne žele da ga upoznaju. Oni žele da žive u ovom svetu bez ograničenja i da budu sami sebi zakon. Njima se ne sviđa takav Bog koji ne odobrava njihove prohteve i grešne strasti.

        

 1. Zbog svog idolopoklonstva i neverstva.

Idolopoklonstvo i neverstvo su dva oblika otpada od živoga Boga. Zbog greha i stalnog udaljavanja od Boga ljudi su prešli na obožavanje lažnih, izmišljenih bogova i idola, koji nisu ništa niti mogu išta pomoći. (Isaija 45:18–21; 44:9.)

III  BOG KAO LIČNOST I NJEGOVE OSOBINE.

 

 1. Bog je duhovna, inteligentna i stvaralačka ličnost.

 • Bog je duh; i koji mu se mole, duhom i istinom treba da se mole.” (Jovan 4:24.)

Bog je duh, ali ima sposobnost mišljenja, volje i osećanja. Kao duhovna ličnost, on nije ograničen vremenom ni prostorom, kao što su to ograničena telesna bića. Bog je večan, svuda prisutan, svemogući i sveznajući. (Jevrejima 10:10–13; Priče 15:3; Psalam 135:6; 33:13–15.)

 

 1. Ljubav je suština Božje prirode.

Ljubav, milost, pravda i istina su osnovne osobine Božjeg karaktera. Ljubav je suština Božje prirode. (1.Jovanova 4:8.) Božji odnos prema nama temelji se na Božjoj milosti. Božja milost je izvor našeg spasenja. (2. Mojsijeva 34:6,7.) uzdanje možemo da imamo samo u Bogu koji je pun ljubavi prema svojoj deci, milostiv, pravedan i „obilan” istinom. (Jeremija 29:11; 31:3; Psalam 108:4.)

IV  BOG KAO STVORITELJ

 

 1. On je sve stvorio.

 • I da pokažem u čemu je tajna koja je od večnosti bila sakrivena u Bogu koji je stvorio sve.” (Efescima 3:9.)

Bog je sa svojim Sinom i Svetim Duhom stvorio svet za šest dana. (2. Mojsijeva 20:8, 11; 1. Mojsijeva 1:1–31.)

 

 1. On je sve stvorio svojom rečju i iz ništa.

 • Verom poznajemo da je svet rečju Božjom svršen, da je sve što vidimo iz ništa postalo.” (Jevrejima 11:3.) Vidi: Psalam 33:6,9; Nemija 9:6; Dela 17:27,28.

 

 1. Čovek je kruna Božjeg stvaranja.

 • I stvori Bog čoveka po obličju svome, po obličju Božjem stvori ga; muško i žensko stvori ih.” (1. Mojsijeva 1:27.) Vidi: Psalam 8:3–6; 139:14.).

Čovek je stvoren sličan Bogu kako po spoljašnosti tako i po svome karakteru. Njegov um je bio sposoban da shvati božanske istine. Njegova osećanja bila su čista i plemenita. Njegov apetit i njegove želje bile su stalno pod kontrolom razuma. On je bio srećan živeći u skladu sa Božjom voljom.

V  KAKAV TREBA DA JE NAŠ ODNOS PREMA BOGU?

 1. Bogu smo dužni iskazivati strahopoštovanje, čast, slavu i zahvalnost.

 • Bojte se Boga i podajte mu slavu jer dođe čas suda njegova, i poklonite se onome koji je stvorio nebo i zemlju, more i izvore vodene.” (Otkrivenje 14:7.)

Strahopoštovanje treba da pokazujemo prema Bogu kad ulazimo u njegov hram, kada mu se molimo i za vreme bogosluženja. I Božje ime treba da izgovaramo sa strahopoštovanjem. Anđeli se sa strahopoštovanjem klanjaju pred Svedržiteljem.

 

 1. Njemu dugujemo ljubav i poslušnost.

 • Ljubi Gospoda, Boga svoga, svim srcem svojim, svom dušom svojom, svom snagom svojom i svim umom svojim.” (Luka 10:27. prvi deo.)

 • Jer je ovo ljubav prema Bogu da držimo njegove zapovesti.” (1. Jovanova 5:3. po Stefanoviću.)

 • Od Boga imamo život, disanje i sve.” (Dela 17:28.)

Da li cenimo njegovu ljubav i da li smo mu zahvalni i poslušni?