Komentari

Bog je otkrio sebe i svoju volju svojim prorocima u posebnim izjavama istine i svojim je Svetim Duhom nadahnuo biblijske pisce da zapišu božanska otkrivenja kao pouzdanu i autoritativnu Božju Riječ.

Druga poslanica Timoteju

Biblija

U najranijim grčkim rukopisima naslov ove poslanice je „Pros Timotheon B“ (Timotiju II). Prve reči ove poslanice označavaju da ju je napisao apostol Pavle. On je tada bio zatvoren po drugi put u Rimu. Ovo je poslednja poslanica apostola Pavla…

Detaljnije...

Komentar 1. poslanice Timotiju

komentar

 U najranijim grčkim rukopisima naslov ove poslanice bio je „Pros Timotheon A“ (Timotiju I). Odmah u početku poslanice kaže se da je pisac apostol Pavle (1,1). Apostol je napisao ovu poslanicu svom pomoćniku Timotiju kad je ovaj radio u efeskoj…

Detaljnije...

Komentar druge poslanice Solunjanima

Komentar druge poslanice Solunjanima

U prvim grčkim rukopisima ova poslanica ima naslov: „Pros Tesalonikes B“ (Solunjanima II). Naslov u našoj Bibliji je kasnijeg datuma. Do skoro su se svi slagali da je ovu poslanicu napisao apostol Pavle. Ova poslanica otkriva njegov karakter i osobine.…

Detaljnije...

Komentar prve poslanice Solunjanima

Komentar druge Korićanima poslanice

            Najraniji naslov ove poslanice u rukopisima na grčkom jeziku je „Pros Tesalonikeis  A“  (Solunjanima I).  Naziv „Prva poslanica Solunjanima apostola Pavla“ je nastao kasnije.             U ovoj poslanici se kaže da su ovu poslanicu pisali Pavle, Silvan (Sila) i…

Detaljnije...

Komentar druge Korićanima poslanice

Druga Korinćanima

            Naslov ove poslanice u najstarijem i najrasprostranjenijem rukopisu je „Pros Korintions B“ (Korinćanima II).             Opšte je mišljenje da je ovu poslanicu napisao apostol Pavle. To su tvrdili i ckrveni oci i pisci. Posle 35 godina kako je napisana…

Detaljnije...

Uvod u poslanice

Apostol Pavle

ŽIVOT I RAD APOSTOLA PAVLA Apostol Pavle se rodio u Tarsu, slobodnom gradu maloazijske provincije Kilikije (Dela 21,39). Ne znamo godinu njegovog rođenja. Otac mu je bio Jevrejin iz Venijaminovog plemena (Filibljanima 3,5). Pripadao je staroj judejskoj sekti – farisejima…

Detaljnije...

Komentar Filibljanima poslanica

Philippi

Iz teksta u početku same ove poslanice vidi se da je poslanica upućena hrišćanima u Filibi, poznatom gradu u Makedoniji. Filiba (Filipi) je bila značajan grad u Makedoniji, rimsko naselje (Dela 16,12). Ime je dobila po Filipu Makedonskom. Apostol Pavle…

Detaljnije...

Komentar Galatima poslanice

Galatia

UVOD              Galatija je bila pokrajina na visoravni usred Male Azije.  Ime “Galatija”  dobila je ova pokrajina, izgleda, po nekim galatskim (keltskim) plemenima koja su prodrla u Malu Aziju pre Hrista i nastanila se u severnom delu ove pokrajine, koja…

Detaljnije...

Komentar Jevrejima poslanice

jerusalem

 UVOD U POSLANICU   Pisac poslanice             Pisac Poslanice Jevrejima nije naznačen u poslanici. U najstarijem rukopisu stoji naslov: „Pros Hebraius“ (Jevrejima).             Pitanje ko je napisao ovu poslanicu raspravlja se sve do danas. Tumači Svetog pisma i mnogi hrišćanski…

Detaljnije...

Komentar Rimljanima poslanice

Rome

 UVOD U POSLANICU             Poslanica Rimljanima je samo pismo koje je apostol napisao vernicima u Rimu, zato nema nikakvog naslova. Ovo je pismo poznato pod imenom: „Rimljanima“ (grč. „Pros Rhomaious“). Ovo je naslov ove poslanice u najstarijim rukopisima. Kasniji prepisi…

Detaljnije...