Doktrina

10. Važnost molitve

Molitva

Uvod Bog nam govori preko prirode, kroz Sveto pismo, svojom  promisli i delovanjem Svetoga Duha. Međutim, ipak ovo nije dovoljno; mi moramo da Mu otvorimo svoje srce. Da bismo živeli potpunim duhovnim životom, moramo izgraditi čvrstu vezu sa svojim nebeskim…

Detaljnije...

11. Božji zakon

Božji zakon

Uvod Svuda, na planeti Zemlji i u svemiru, vladaju fizički zakoni. Nebeska tela u vasioni kreću se u skladu sa nepromenljivim zakonom koji je postavio njihov Tvorac. Po istom zakonu kreću se u atomu elektroni oko svoga jezgra. Ne postoji…

Detaljnije...

12. Dan odmora koji je gospod posvetio

Dan odmora koji je gospod posvetio

Uvod U životu  svih naroda postoje razni verski praznici koje su ljudi vremenom uspostavili. Međutim, Sveto pismo uči da, u stvari, postoji samo jedan praznik koji potiče od samog Stvoritelja sveta. Iz Svetog pisma videćemo koji je taj praznik i…

Detaljnije...

13. Poreklo nedelje

Poreklo nedelje

Uvod Nedelja je prvi dan u sedmici, a Subota je sedmi dan. Veći deo hrišćana svetkuje nedelju, iako je, kao što smo videli, Bog odredio sedmi dan kao dan odmora (2.Mojsijeva 20:8–11). U ovom proučavanju odgovorićemo na pitanje: ko je…

Detaljnije...

14. Prorečeni otpad

Prorečeni otpad

Uvod Proročanstva iz Knjige proroka Danila napisana su da bismo ih razumeli i kroz njih upoznali budućnost. Isus se lično poziva na Knjigu proroka Danila i ističe  njena proročanstva: „Koji čita da razume”. (Matej 24:15.) U delu proučićemo sedmu glavu…

Detaljnije...

15. Deset zapovesti i obredni zakoni

Deset zapovesti i obredni zakoni

Uvod Bog je svome narodu dao tri različita zakona: građanski, obredni i moralni zakon ili Deset zapovesti. Građanski zakoni određivali su mnoga pitanja u vezi sa postojanjem izrailjskog naroda kao posebne nacije. U okvir ovih zakona ulazile su uredbe o…

Detaljnije...

16. Spasenje kroz novi zavet

Spasenje

Uvod Kad se govori o Starom i Novom zavetu obično se misli na nadahnute knjige koje su pisane pre Hrista (Stari zavet) i na one koje su pisane posle Hrista (Novi zavet). Sve knjige Staroga i Novoga zaveta su Božja…

Detaljnije...

17. Pokajanje i obraćenje

Pokajanje i obraćenje

Uvod Čovek je po svojoj prirodi grešan. On se rađa sa grešnim nasleđem, sa sklonošću ka grehu, i tokom godinama još više povećava svoju grešnost. Naši gresi nas odvajaju od Boga (Isaija 59:1,2.) i navlače gnev Božji na nas (Rimljanima…

Detaljnije...

18. Hristos želi da živi u vama

Hriscanski zivot

Hrišćanski život Hrišćanski život predstavlja ličnu zajednicu sa Hristom. Mi možemo biti pravi Hristovi sledbenici samo ako smo upoznali Hrista, Njemu se predali i ako smo stalno s Njim u vezi (Jovan 17:3). Kad neko upozna Hrista i doživi pravo…

Detaljnije...

19. Naše telo – Božji hram

Naše telo - božji hram

Uvod Bog je stvorio čoveka da bude savršeno biće. Božja namera nikada nije bila da čovek bude bolestan, da podnosi različite patnje i na kraju umre. Bolest, stradanja i smrt posledica su odbacivanja Božjeg autoriteta od strane čoveka. Međutim, Bog…

Detaljnije...