9. Znaci hristovog dolaska

Uvod

Sveto pismo jasno uči da će Hristos opet doći. Sam Isus je kazao: „Opet ću doći”. Međutim, ni On ni Njegovi apostoli nisu označili dan pa ni godinu Njegovog dolaska. Štaviše, Isus je rekao: „A o danu tome i času niko ne zna, ni anđeli nebeski, do Otac moj sam.” (Matej 24:36.)

Iako Isus nije otkrio dan svoga dolaska, on je, ipak, spomenuo razne znakove po kojima možemo zaključati da je Njegov dolazak blizu. O znacima je govorio u svom čuvenom proročkom govoru zapisanom u 24. glavi Jevanđelja po Mateju. 

I  ZNACI U FIZIČKOM SVETU 

 1. Znaci na nebu.
 • „I odmah će po nevolji dana tih sunce pomrčati, i mesec svoju svetlost izgubiti, i zvezde s neba pasti, i sile nebeske pokrenuti se. I tada će se pokazati znak Sina Čovečijega na nebu; i tada će proplakati sva plemena na zemlji; i ugledaće Sina Čovečijega gde ide na oblacima nebeskim sa silom i slavom velikom.” (Matej 24:29,30; vidi: Joilo 3:15.)

Veliko razdoblje  nevolje koje se ovde spominje je takozvani mračni vek papske dominacije, vreme u kome su mnogi verni Hristovi slebdenici bili nemilosrdno proganjani i ubijani. Bog je otkrio proroku Danilu da će ta papska dominacija trajati 1260 godina (Danilo 7:25.), i ona je zaista trajala od 538. do 1798. posle Hrista. Progonstva su, ipak, prestala oko 25 godina pre nego što je istekao pomenuti period. Odmah posle nevolja iz tog perioda trebalo je da se pojave određeni znaci na nebu, i oni su se pojavili. Devetnaestog maja 1780. bio je mračni dan zbog natprirodnog pomračenja Sunca. Pomračenje je počelo oko 10 sati pre podne i trajalo sve do ponoći. Pravi uzrok tog značajnog fenomena ostao je nepoznat. Iste noći sva nebeska videla bila su obavijena neprobojnom senkom, a Mesec je izgledao kao krv.

„I zvezde će sneba pasti”, rekao je Isus. Ovaj znak ispunio se 13. novembra 1833. kad se dogodilo najveće padanje meteora u istoriji. Očevici su ove pojave smatrali predznacima Hristovog dolaska. Zaista, ovi fenomeni su bili su prvi znaci Hristovog dolaska, jer su se zbili u vreme koje je unapred bilo prorečeno.

 Znaci na zemlji.

 • „Jer će ustati narod na narod i carstvo na carstvo; i biće gladi i pomori, i zemlja će se tresti po svetu.” (Matej 24:7.)

Glad i epidemije obično prate velike ratove. Posle Prvog svetskog rata umrlo je u Kini od gladi preko tri miliona ljudi, a od španske groznice širom sveta preko 15 miliona. Drugi svetski rat takođe ima svoju mračnu istoriju gladi i bolesti.

Zemljotresi su drugi znak Hristovog dolaska. Zemljotresa je bilo uvek, ali što se više približavamo Hristovom dolasku, oni će biti sve učestaliji i jači.

 

II  ZNACI U RELIGIOZNOM SVETU

 Rugači.

 • „I ovo znajte najpre da će u poslednje dane doći rugači koji će živeti po svojim željama, i govoriti: gde je obećanje dolaska njegova? Jer otkako oci pomreše sve stoji tako od početka stvorenja.” (2.Petrova 3:3,4.)

 Obličje pobožnosti.

 • „Koji imaju obličje pobožnosti, a sile su se njezine odrekli.” (2.Timotiju 3:5.)

 Nedostatak vere.

 • „Ali sin čovečji kad dođe, hoće li naći veru na zemlji?” (Luka 18:8.)

Talas neverstva u poslednje dane sve će se više širiti. Pa i među onima, koji sebe smatraju hrišćanima, neće biti pravog poverenja u Boga i poslušnosti Njegovoj reči.

 Nedostatak ljubavi.

 • „I što će se bezakonje umnožiti, ohladneće ljubav mnogih.” (Matej 24:12.)

Mnogi će se obeshrabriti i njihova ljubav prema Bogu ohladneće zbog sve većeg širenja pokvarenosti u svetu.

 Jevanđelje će se propovedati celom svetu.

 • „I propovedaće se ovo Jevanđelje o carstvu po svemu svetu za svedočanstvo svim narodima. I tada će doći posledak.” (Matej 24:14.)

Ovo proročanstvo danas se ispunjava na neobičan način. Jevanđelje se propoveda na skoro svim jezicima i dijalektima širom sveta, i  ne samo usmeno već i pomoću svih masovnih medija.

 

III  ZNACI NA DRUŠTVENOM I MORALNOM POLJU

 Opadanje morala.

 • „Ali ovo znaj da će u poslednje dane nastati vremena teška: Jer će ljudi postati samoživi, srebroljupci, hvališe, ponositi, hulnici, nepokorni roditeljima, neblagodarni, nepravedni, neljubavni, neprimirljivi, opadači, neuzdržnici, besni, nedobroljubivi, izdajnici, nagli, naduveni, koji više mare za slasti nego za Boga, koji imaju obličje pobožnosti, a sile su se njezine odrekli.” (2.Timotiju 3:1–5.)

Sve veći broj užasnih zločina, rastave brakova alkoholičara i uživalaca droga pokazuje da je društvo doseglo najniži stupanj moralnosti opisan u ovim stihovima. Isus je kazao: „Jer kao što je bilo u vreme Nojevo tako će biti i dolazak sina čovečjega. Jer kako što pred potopom jeđahu i pijahu, ženjahu se i udavahu do onoga dana kad Noje uđe u kovčeg, i ne osetiše dok ne dođe potop i odnese sve; tako će biti i dolazak sina čovečijega.” (Matej 24:37–39.)

 

Strah i zbunjenost.

 • ,,I biće znaci u suncu i u mesecu i u zvezdama; i ljudima na zemlji tuga od smetnje i od huke morske i valova. Ljudi će umirati od straha i od čekanja onoga što ide na zemlju, jer će se i sile nebeske pokrenuti. I tada će ugledati Sina Čovečijega gde ide na oblacima sa silom i slavom velikom.” (Luka 21:25–27.)

Mnogim ranijim opasnostima dodata je u naše vreme i ova opasnost – strah od atomskih sukoba. Jedan čuveni naučnik je rekao: „Ja sam prestrašen čovek. Svi naučnici koje poznajem su prestrašeni – boje se za svoj život i vaš život.” Živimo u vreme sve veće opasnosti od uništenja strašnim razornim oružjem koje izaziva strah i užas svih ljudi.

 

IV  ZNACI NA POLJU NAUKE I TEHNIKE

 • „A ti, Danilo, zatvori ove reči i zapečati ovu knjigu do poslednjega vremena; mnogi će pretraživati, i znanje će se umnožiti.” (Danilo 12:4.)

Poslednjih sto i devedeset godina ističu se mnogim pronalascima iz oblasti nauke i tehnike, povećavanjem opšteg znanja, ali i dubljim svestranijim istraživanjem i razumevanjem Božje reči. Setimo se samo nekih izuma: kao što je: parna mašina, telegraf, telefon, automobil, avion, televizija, radar, primena atomske energije, vasionski brod kojim čovek danas uveliko putuje oko Zemlje.

Razumevanje Božje reči takođe se u poslednje vreme neobično povećalo. Dok je Biblija pre sto i pedeset godina bila prevedena na mali broj jezika, danas je ona prevedena na preko 1200 jezika i dijalekata i rasprostranjuje se u milionima primeraka. Zaista danas živimo u „vreme posletka”.

 

V  KAKAV TREBA DA ŽIVIMO U VREME OČEKIVANJA 

 • A kad se počne ovo zbivati, gledajte i podignite glave svoje; jer se približuje izbavljenje vaše”. (Luka 21:28.)
 • „Ne govorite buna, kad ovaj narod kaže buna, i ne bojte se, čega se on boji, i ne plašite se.” (Isaija 8:12.)

Apostol Pavle daje ovakav savet:

 • „I ceo vaš duh, i duša i telo da se sačuva bez krivice za dolazak Gospoda našega Isusa Hrista.” (1. Solunjanima 5:23.)

Isus nas poziva da bdijemo, da se molimo i da budemo gotovi: „Pazite, stražite i molite se Bogu; jer ne znate kad će vreme nastati. Kao što čovek odlazeći ostavi kuću svoju, i da slugama svojima vlast i svakome svoj posao; i vrataru zapovedi da straži. Stražite, dakle; jer ne znate kad će doći gospodar od kuće, ili uveče ili u ponoći ili u petle ili u jutru; da ne dođe iznenada i da vas ne nađe a vi spavate. A što vam kažem, svima kažem: stražite!” (Marko 13:33–37.)

 • „Zato i vi budite gotovi; jer u koji čas ne mislite, doći će Sin Čovečiji.” (Matej 24:44.)

Bog nam je u svojoj ljubavi dao mnoge znakove koji pokazuju da je Njegov dolazak blizu. Ovi znakovi dati su zato da bismo se mi i naši dragi pripremili i bili spremni kad On dođe. Svet oko nas može da živi  u strahu i zabuni, ali mi možemo da se radujemo što će uskoro sve to proći i što će sa Hristom stići večnost nepomućenog mira, radosti i sreće. Nas čeka slavna budućnost, i zato poslušajmo Isusov savet: „Stražite, dakle” i „budite gotovi!”