24 – Proročanstvo o 2300 dana i noći

Na početku 8. poglavlja, Danilo opisuje borbu između ovna i jarca. Ovan sa dva roga predstavlja medo-persijsko carstvo, a jarac Grčku. Upečatljiv rog koji je imao jarac između očiju, simbolizuje Aleksandra Velikog. Rog se odjednom razbio, a na njegovom mestu narasla su četiri druga roga koji prikazuju vladare koji su preuzeli vlast u Aleksandrovom carstvu. Zatim su teritorijalno proširili svoja carstva na sve delove sveta. Jedan od njih tada rađa rimsku silu.

Godine 548/547 pre Hrista prorok Danilo imao je viziju koja je imala veoma snažan uticaj na njega. Bog mu je otkrio suštinske činjenice koje se tiču spora između Hrista i antihrista, istine i neistine, Božijeg naroda i njegovih neprijatelja. 10 godina kasnije, u zaključku 9. poglavlja svoje knjige, Danilo predstavlja Božije delo pomirenja za čoveka. Otkrivanjem ključnih događaja istorije spasenja, Bog naglašava da je On Gospodar vremena i istorije. Predviđa, kada će se Mesija pojaviti u javnosti i kada će umreti nasilnom smrću. Tematska veza između poglavlja 8 i 9 određuje kada će se „svetinja očistiti (opravdati)“ (Danilo 8, 14) tj. kada će započeti predadventni sud.

Struktura i kratak pregled 8. poglavlja knjige Danilo

Struktura 8. poglavlja veoma je jednostavna:

Vizija (stihovi 3-14)

   a) Šta je Danilo video (stihovi 3-12)

   b) Šta je Danilo čuo (stihovi13.14)

Tumačenje vizije (stihovi 15-27)

Pregled 8. poglavlja i  njegov kratak sadržaj:

Uvod

1 Vizija je bila data u trećoj godini vladavine cara Valtasarova (548/547 pre Hrista)

2 Vizija je bila data u  Susanu

Vizija

3.4 Ovan sa dva roga

5 Jarac sa jednim rogom

6.7 Borba ovna i jarca, poražen je ovan sa dva roga

8 Znatno veliki rog je slomljen; na njegovom mestu izrasla su četiri roga na četiri strane sveta

Delovanje

9a Mali rog izlazi sa jedne strane sveta

9b-12 Karakteristika malog roga

Proročki podatak

13.14 Do kada još – do 2300 dana i noći vremenski podatak o očišćenju svetinje

Tumačenje vizije

15.16 Gavrilo je trebalo da protumači viziju Danilu

17 Vizija se odnosi na vreme kraja

18 Opis Danilovog stanja

19 Ja ću ti kazati šta će biti na kraju gnjeva; jer će u određeno vrijeme biti kraj.

20 Identifikacija ovna sa dva roga

21 Identifikacija jarca i velikog roga

22 Identifikacija četiri roga

23-25 Delovanje bestidnog i lukavog cara

26 Potvrda o istinitosti vizije 2300 dana i noći

27 Danilovo stanje

Zaključak

Na početku 8. poglavlja, Danilo opisuje borbu između ovna i jarca. Ovan sa dva roga predstavlja medo-persijsko carstvo, a jarac Grčku. Upečatljiv rog koji je imao jarac između očiju, simbolizuje Aleksandra Velikog. Rog se odjednom razbio, a na njegovom mestu narasla su četiri druga roga koji prikazuju vladare koji su preuzeli vlast u Aleksandrovom carstvu. Zatim su teritorijalno proširili svoja carstva na sve delove sveta. Jedan od njih tada rađa rimsku silu.

Delovanje malog roga

Danilova pažnja usmerena je na delovanje malog roga. To je ista sila koja nam je poznata iz 7. poglavlja knjige Danilo. U 8. poglavlju dodati su neki detalji delovanja malog roga.

Karakteristika malog roga prema Danilu 8

a) Vreme i poreklo

9 Iz jednog iziđe malen rog

23 Na posledku njihovog carevanja nastaće bestidan i lukav car

b) Rast i sila

9 Preko svake mere izide jedan rog malen i naraste vrlo velik prema jugu i istoku i prema krasnoj zemlji

24 Sila će mu biti jaka ali ne prema njegovoj zasluzi

c) Progonitelj

s. 10  I narastao je do vojske nebeske, i oborio na zemlju neke od vojske i od zvijezda, i pogazi ih

s.24 Izazvaće strašnu nesreću. On će pokvariti moćne ljude, njegove zavere biće okrenute protiv svetih ljudi.

25 Mnoge će nemilosrdno uništiti

d) Ponos

11 Narastao je do poglavara nebeske vojske

25 Ustaće na kneza nad knezovima

e) Protiv službe u svetinji

11 Ukinuo je svakodnevnu žrtvu

f) Protiv suštine svetinje

11 Obori njegov sveti stan

g) Zavodnik

12 Vojska je data u odpad od žrtve svagdašnje

h) Protiv pravde

12 Oborio je istinu na zemlju

i) Uspeh

12 Što je činio, napredovao je

24 Polaziće mu za rukom ono, što će činiti

j) Brzina

23 Rozume tajne stvari

25 Uspeće lukavstvom

k) Njegov kraj

25 Na kraju će biti uništen – satrće se bez ljudske ruke

Mali rog iz Danila 8 deluje kroz dve faze. Najpre se govori slikovito o delovanju paganskog Rima (stihovi 9.10), koji postaje vrsta delovanja antihrista – papski srednjevekovni Rim (stihovi 11.12), čije je delovanje usmereno protiv suštine prave religije. Mali rog iz Danila 8 deluje isto tako destruktivno kao mali rog 2 Danilo 7.  Osim toga što progoni verni Božiji narod, zavodi  i hrabro govori, u njemu se takođe spominju ovi elementi:

 • Protivio se svakodnevnoj žrtvi (protiv „tamid“), to znači da ova antihristovska moć zasenjuje svojom praksom delovanje Hristove posredničke službe za čoveka u nebeskoj svetinji (uporedi ulogu sveštenika i ulogu svetaca u katoličkoj crkvi). To znači da iskrivljuje Božiju prirodu i odvraća od ispravnog načina obožavanja i služenja Bogu.
 • Stao je protiv suštine svetinje. Psalmi 89,15 i 97,2 koriste isti termin za suštinu ili osnovu kao Danilo 8,11. Psalmista kaže: „Blagost i pravda podnožje prijestolu njegovu.“ Aktivnost malog roga usmerena je protiv Božije pravde i njegovog prava tj. sudovima njegovim.

3) On sledi istinu. Već su husiti sa krstašima imali precizan moto: “Istina Gospodnja će pobediti.”

70 sedmica i 2300 dana i noći

Pogled na destruktivno delovanje malog roga potpuno je uzdrmao Danila. Nije mogao da shvati, kako je moguće da pobuna protiv Boga ode tako daleko. Tada je čuo pitanje: dokle će trajati ta utvara za svagdašnju žrtvu i za otpad pustošni da se gazi svetinja i vojska?“ Zatim je čuo odgovor: „do dvije tisuće i tri stotine dana i noći; onda će se svetinja očistiti“. Anđeo Gavrilo koji je došao da objasni Danilu viziju, predstavlja u svom tumačenju delovanje antihrista. Kada je u viziji došlo do 2300 dana i noći, Danilo više nije mogao fizički da podnese pogled na istinu istorije. Kada je video kako antihrist, ta političko-religijska sila, uništava i gazi sve dobro, lepo i ispravno, samo se srušio. Gavrilo tada nije mogao da mu objasni ostale detalje.

Na početku 9. poglavlja saznajemo da je prorok Danilo skoro 10 godina marljivo proučavao proročke spise, kako bi saznao smisao ovih tajanstvenih reči. Na kraju 9. poglavlja čitamo, da anđeo ponovo dolazi da mu objasni ono, neobjašnjeno na kraju 8. poglavlja

Gavrilo objašnjava Danilu, da će 70 sedmica biti odvojeno (misli se od ukupno 2300 dana i noći), da (sledi šest rečenica u infinitivu) Božiji narod zaustavi pobunu protiv Boga, da se potpuno obrati Gospodu, da nastane delo pomirenja, da bude uvedena večna pravda i da bude pomazana svetinja svetih.

U 8. poglavlju i na kraju 9. poglavlja Danilo detaljnije opisuje Božije delo za čoveka. Govori o delu Mesije – Isusa Hrista, delovanju malog roga i Božijem sudu, usredsređujući se na početak i kraj tzv. predadventnog suda.

Detalji dalje u proračunima pokazuju kada bi Mesija trebao da učini posao pomirenja i šta će se dogoditi s njim, njegovim narodom i gradom Jerusalimom. Redosled biblijskog teksta jasno pokazuje o čemu se radi u ovom odeljku:

24 Sedamdeset sedmica određeno je za tvoj narod i tvoj sveti grad

A1 za okončanje prekršaja

A2 za okončanje greha

A3 za pomirenje krivice,

B1 da donese večnu pravdu

B2 da zapečati viziju i proroka

B3 za pomazanje svetinje svetih

 1. 25

A1 Nastup Mesije

Zato znajte i razumejte: od reči o povratku i izgradnji Jerusalmima, do pomazanja kneza, proći će sedam sedmica.

B1 Izgradnja grada

Za šezdesetdve sedmice ponovo će biti izgrađen sa trgom i ulicama, iako u vreme nevolja.

 1. 26

A2 Ubitstvo Mesije

Nakon šezdesetdve sedmice biće ubijen pomazanik i neće ga biti.

B2 Uništenje grada i svetinje

Grad i svetinju uništiće narod kneza koji će doći. Njihov kraj nastaće poplavom pa sve do kraja rata biće predodređenih razaranja.

 1. 27 – O opustošenju je odlučeno.

A3 Mesija će ukinuti žrtveni sistem

Za jednu sedmicu sklopiće čvrst savez sa mnogima, a sredinom te nedelje prestaće

bitná obeť aj obetný dar obilný.

B3 Uništenje grada i razarača

I razarač će biti na krilu gnusobe, sve dok uništenje ne bude u potpunosti uništeno i ono što se odredi, biće izliveno na razarača.

Imajmo na umu, da su vremenski elementi navedeni u proročanstvu uvek povezani sa ličnošću Mesije, a nikada sa gradom Jerusalimom. Oni se nalaze samo u koloni A, a ne u koloni B.

Kada imamo fiksnu tačku za računanje 70 sedmica, što je prema proročanstvu “od kada je reč nastala o povratku i izgradnji Jerusalima”, tj. od zapovedi koju je 458/457. godine pre Hrista izdao persijski car Artakserks, tada (lako možemo izračunati datum kada je Mesija trebao doći, kada je trebalo da bude ubijen i kada će se završiti misija usredsređena na Jevreje). Od tada se jevanđelje propoveda neznabošcima. Na osnovu ovih proračuna Mesija – Isus – trebalo bi javno da nastupi godine 27. Posle Hrista (saglasno je sa opisom jevanđelja), trebalo je da bude razapet u proleće godine 31 posle Hrista, a period milosti za Jevreje trebalo je da se završi 34. godine posle Hrista kada je Stefan bio kamenovan i kada se obratio apostol Pavle. Od tada se jevanđelje propoveda i neznabošcima (vidi Dela 8-10).

 

Ako tome dodamo vremenski period od 70 sedmica, koji je još preostao iz perioda 2300 dana i noći, onda dobijamo jednostavan račun za 1844. godinu (34 + 1810), kada je trebalo da se očisti svetinja.

Šta znači očišćenje svetinje

Zemaljska svetinja je svake godine čišćena na Dan pomirenja (vidi 3 Mojsijeva 16). Bio je to dan suda. Tada su definitivno uklonjena sva priznanja grehova pojedinaca i celog Izrailja.

Kada je u toku godine grešnik priznao svoj greh, bilo mu je oprošteno. Mogao je da se raduje, da ne mora nositi teret svoga greha. Njegov greh prenet je u svetinju, u Božiju sferu i pod Božiju kontrolu. Jednom godišnje održavala se posebna ceremonija, tokom koje su svi nagomilani gresi bili definitivno (objektivno) izbrisani i bačeni na sotonu, začetnika svega zla čiji je simbol jarac Azazel. Potom je Azazel proteran u pustinju, gde je uginuo.

Nešto slično dešava se za vreme suda prilikom očišćenja nebeske svetinje. Međutim reč „očišćenje“ (jevrejski „nitsdak” ima dublje i šire značenje od našeg glagola očišćenje. To znači „postizanje pravde“, „odbrana“, „obnova“, vraćanje u prvobitno stanje.

Tokom predadventnog suda, koji ispituje život svake osobe koja ispoveda Boga, otkriva se pred celim kosmičkim tribunalom da li je dotična osoba bila istinski hrišćanin, da li je zaista prihvatila Gospoda Isusa Hrista kao svog ličnog Spasitelja, ili se samo pretvarala. Na ovom sudu će se suditi i antihristu – moć koja takođe ispoveda Boga. Sud će doneti konačnu presudu pri drugom dolasku Gospoda Isusa. Antihrist će biti osuđen na propast prilikom Hristovog dolaska.

Hrist koji je od svog uznesenja na nebo sveštenik i prvosveštenik (vidi poslanicu Jevrejima), sada  preuzima svoju prvosvešteničku službu, tj. ulogu posrednika i sudije istovremeno. Govorimo o drugoj fazi Hristove službe u nebeskoj svetinji. Do sada (do 1844. godine) Hristos je delovao kao sveštenik. Delovao je na pojedine vernike, pokazivao im svoju milost, praštao grehe i davao snagu za novi život. Sada brani svoje sledbenike pred celim okupljenim sudom. Dokazuje da su mu prijatelji, jer su mu predali svoje živote, sledili ga i dopustili da ih vodi. Brani svoje verne sledbenike pred celim okupljenim sudom. Dokazuje da su mu prijatelji jer su mu predali svoj život, pratili ga i dopustili da ih vodi.

Događaji na nebu usko su povezani sa onim što se događa na zemlji. Božija pravda  bolje se   razume i uzvisuje. Nastavlja se delo reformacije. Otkriva se istina o suboti. Na osnovu proučavanja Biblije dolazi se do zaključka, da Novi zavet ne ukida svetkovanje subote kao dana odmora. Bolje se razume odnos između Hrista i subote. Utvrđeno je, da postoji savršeni sklad između vere i poslušnosti, milosti i zakona. Bolje se razume biblijsko učenje o grehu, čoveku i sukobu dobra i zla. Čovečanstvu se počinje propovedati večno jevanđelje – troanđeoska vest. Naglašava se, da čovek treba da slavi Boga ne samo svojim duhom, već i svojim telom i svime onim što jeste i što čini.

U ovom periodu dolazi do velikog širenja misionske aktivnosti. Osnivaju se misionarska i biblijska društva. Završava se era ugnjetavanja Božijeg naroda političko-reliogioznom snagom srednjevekovnog antihrista.

Objašnjenje tumačenja

1.Odnos između 7. i 8. poglavlja knjige Danilo. U oba poglavlja koristi se isti simbol roga da označi snagu antihrista. U početku su oba roga mala (obratimo pažnju da u 8. poglavlju prorok Danilo koristi manje uobičajenu reč za „mali“ da bi se istakla reč između hebrejskog i aramejskog jezika). Oba roga kasnije su postala velika, proganjala svece, ponašala se ponosno i bogohulno i delovala licemerno. Njihova aktivnost bila je ograničena na određeni vremenski period. Oba su uništena nadprirodnom snagom.

 1. Mali rog, zasnovan je na gramatičkoj analizi Danilo 8, 9 i dolazi sa jedne od četiri strane sveta, a ne iz jednog od četiri roga. Ovde je reč o sintaktičkom paralelizmu, kada se podaci koji pripadaju jedni drugima međusobno povezuju, kako bi bili retorički. To znači da se rod elemenata druge izjave podudara sa rodom elemenata iz predhodne izjave.
 2. Odnos između 8. i 9. poglavlja. Poglavlja 8 i 9 usko su povezana:

(1) nekim terminima, kao vizija (hazon), razumeti (ben);

(2) anđelom-tumačem, koji je očito Gavrilo;

(3) vremenski podatak koji se pojavljuje odmah na početku (u proročkim vizijama Danilo obično obično stavlja podatak o vremenu tek na kraju tumačenja – 7,25; 8,14; 12,7,11.12); poglavlje 9 je izuzetno, jer njegovo proroštvo počinje vremenskim podatkom i vremenski podaci se ovde vraćaju iznova i iznova;

(4) glagolom iseći, koji znači odvojiti, iseći ili preseći iz određene celine.

 1. Početak razdoblja od 2300 dana i noći određujemo na osnovu sledećih izvora: Jezdra 7,7 odnosi se na sedmu godinu vladavine cara Artakserksa, kada je izdat dekret kojim je data autonomija Jerusalimu i narodu Izrailja. Prema našem kalendaru, ova sedma godina pripada na godinu 458/457 pre Hrista. Ovo se tačno može utvrditi na osnovu datuma olimpijada, iz ptolemejskog kanona, iz podataka o slonovskim papirusima i iz vavilonskih klinastih tabela.
 2. 2300 dana i noći ne može se skratiti na polovinu, tj. na 1150 dana kako to rade neki tumači. Termin dan i noć napisan je u jednini. U poruci o stvaranju sveta ova fraza označava jedan dan (1 Moj 1,5.8.13.19.23.31). Slično, kada su se prinosile žrtve, jutarnje i večernje žrtve odnosile su se na jednu celinu (2 Mojsijeva 20,9; 4 Mojsijeva 28,3.4). Ni jedan stari prevod ovog biblijskog odeljka ne skraćuje ovaj vremenski period. Prevodioci Septuaginte i Teodocian čak su ubacili za vremensku oznaku 2300 reč dani, kako bi pokazali da se radi o 2300 dana i noći. Skraćivanjem vremenskog perioda 2300 dana i noći na polovinu neki učenjaci pokušavaju da se približe vremenskom periodu kada je za vreme Antioha IV. Epifana (167 pre Hrista) oskrnavljena je izrailjska svetinja. Na osnovu podataka iz Makavejskih knjiga znamo, da je svetinja tada oskrnavljena samo na 3 godine i 10 dana, znači ne 3,5 godine ili 2300 dana ili pak 1150 dana (1 Makavejska 1,54.59; 4,52-54).
 3. Izraz „svakodnevna žrtva“ prevod je jevrejske reči „tamid“, što znači „ono, što je trajno“, „ono, što je stalno“, „svakodnevno“. Koristi se u vezi sa svetinjom i obeležava više od jutarnjih i večernjih žrtava (vidi 2 Mojsijeva 27,20; 28,29; 30,8; 3 Mojsijeva 6,13.20; 24,8; 4 Mojsijeva 28-29; 1 Dnevnika 16,37). Terminom „tamid“ označava se redovna služba u svetinji. Poenta je tome dakle, da mali rog napada stalnu službu u nebeskoj svetinji. Ova služba bila je simbol stalne Božije pomoći i trajne potrebe da se čovek poveže sa Bogom.
 4. Nebesku svetinju shvatamo prvenstveno funkiconalno; ne treba da je zamišljamo u skladu sa našim materijalnim i prostornim merilima. Zemaljska svetinja bila je senka nebeske svetinje (Jevrejima 8,5). Na kraju, velika je razlika između moje senke i mene kao osobe.

Praktične implikacije

 1. Nekoliko vekova unapred, Bog je predvideo delo pomirenja, koje će izvršiti Mesija – Isus Hrist. Doći će da umre za čoveka i tako će obezbediti večnu pravdu. Da bi se čovek spasio, Hrist mora umreti. U njegovoj smrti, mi ljudi imamo svoje spasenje.
 2. Bog nam predstavlja spor između dobra i zla. To pokazuje da će antihrist napredovati. Istina će biti pogažena, a Božiji narod proganjan. Međutim, potrebno je izdržati do kraja. Ipak Bog vlada i vodi njegovo delo ka trijumfalnoj pobedi. Očistiće oskrnavljenu svetinju, obnoviće istinu i daće svom narodu snagu za pobednički život. Bog garantuje slavnu budućnost svojih vernih sledbenika.
 3. Živimo u slavnom vremenu koje više nije određeno vremenskim proročkim podatkom. Najduže vremensko proročanstvo završilo se 1844. godine. Živimo u vremenu, kada se svetinja čisti, tj. obnavlja istina u celini, jevanđelje se propoveda širom sveta i dolazi do predadventnog sudskog procesa. Bog nas poziva na strpljenje, upornost i vernost, jer će se uskoro završiti bitka vere i svih patnji. Bog će uspostaviti svoje večno carstvo. Svi sveci biće odbranjeni i biće im data vladavina u carstvu Božijem.