Da li bi neko mogao da upali svetla?

Ovaj deo Psalma počinje sa, bez sumnje, jednim od najpoznatijih stihova u Bibliji. On stavlja veliki naglasak na veličinu i vrednost potpunog saveta Božje Reči. Psalmista je u skoro svakom stihu koristio drugačiji sinonim za Božju Reč a ovde on govori o njoj kao o „žižku“ i „videlu.“ – Psalam  119,105-112.

 • Moram da priznam da ne razumem sve mehanike i delovanje svetlosti i Znam kako da promenim sijalicu i osigurač. Takođe moram da kažem da se pomalo plašim elektriciteta jer sam video i doživeo njegovu silu.
 • Ali ovo znam o svetlosti: ona tera Kada uđete u mračnu prostoriju i pritisnete prekidač, tama nestaje.
 • Svetlost nam takođe pokazuje potpuni sadržaj

Mi smo vernici, koji smo stavili svoju veru u Gospoda Isusa radi spasenja; imamo veliku prednost u odnosu na one koji ne poznaju Isusa; zbog Božje Reči, mi imamo pravac i otkrivenje, ne samo o karakteru i prirodi Boga i Njegovog Sina Isusa Hrista, već i o vođstvu kako da živimo ovaj život i gde idemo.

 • Biblija nikada ne koristi izraz „oni koji nisu spaseni“ kada govori o onima koji nisu vernici
 • Sigurno ste videli nekoga ko je To znači da nemaju pojma gde idu.
 • Danas postoji toliko mnogo sredstava koja nam pomažu da pronađemo put od jednog do drugog Ja i dalje koristim mapu, onu koja se sklapa, kada putujem. Ali moguće je da pronađete uputstva čak i na Internetu.
 • Oni koji zarađuju više, mogu da kupe automobil koji ima ugrađeni sistem praćenja i ako se iz nekog čudnog razloga izgubite, možete da pritisnete dugme i kompanija, uz pomoć satelita, može da vam kaže gde se nalazite.
 • Stalno sam zadivljen mnogim razlitičim metodama učenja koja danas postoje, koja prisvajaju ime biblijskog poučavanja, kada je u stvari to religija tipa „osećajte se dobro, razmišljate pozitivno i Bog će vas blagosloviti.“
 • U stvarnosti, sve što nam je potrebno je ova sveta, nadahnuta, istinita knjiga: Božja Reč,

U ovom delu 119. Psalma dobijamo tri istine o žižku i videlu Božje Reči. Hajde da pogledamo prvu.

 

Svetlost pokazuje naš pravac (stihovi 105-108)

A.  Radi naše poslušnosti (stihovi 105 i 106).

 • Za svaku odluku sa kojom se suočavamo u životu, Božja Reč daje nam uputstvo.
 • Možda nećemo pronaći sve detalje, ali u Pismu imamo svetlost da otkrijemo celokupni pravac, i imamo videlo koje nam pokazuje kako da napravimo sledeći korak.
 • U ova dva različita opisa Božje Reči, žižak i videlo, pokazane su nam dve vrste osvetljenja.
 • Žižak koji se koristio u psalmistino vreme možda bi najbolje mogao da se uporedi sa današnjom baterijskom lampom. Kada koristimo baterijsku lampu, ona nam obično osvetljava jedan po jedan korak. Verujem da on zato koristi izraz „žižak nozi “
 • Mnogo puta u životu ono što nam je stvarno potrebno nije jasan pogled na sve što se nalazi ispred nas, već samo dovoljno svetlosti da vidimo sledeći korak. Takva je i vera.
 • Verovanje da će nam Isus pomoći da načinimo taj sledeći korak. Verovanje da će tamo gde nas je On pozvao da idemo put biti dovoljno čvrst da izdrži težinu naših briga i tereta.
 • To možemo da kažemo i ovako: Ponekada On samo želi da Ga slušamo i pokazuje nam samo sledeći korak.
 • Ovaj podsetnik na Božju Reč kao na žižak i videlo pomaže nam da upamtimo da će nas Božja Reč voditi i danju i noću, korak po korak, tokom čitavog našeg života.
 • S druge strane, videlo je jače, na primer, farovi na našim Ono nam dozvoljava da vidimo dalje niz put kojim putujemo.

 

Svetlost nam pokazuje pravac

B.   Zbog naših prepreka – 107. stih.

 • Ponekada ljudi s kojima živimo ostavljaju stvari na sred poda: cipele, knjige, olovke… I povremeno, kada ustajete noću, ako ne vidite kuda idete, možete da stanete na neki predmet ili prepreku na putu.
 • Čini se da kod nekih od nas postoje prepreke u životu koje nas sprečavaju da verno slušamo Božja uputstva.
 • Potrebna nam je punina Njegove svetlosti da otkrije ispravan put i vodi nas
 • Da li ste razmišljali o ovome? Ponekada verujem da nam Bog ne otkriva uvek celu sliku. Na primer, kada bih znao da ću se u životu suočiti sa nekom teškom preprekom, možda bih izabrao drugi put ili pravac; iako je to možda put kojim je Bog izabrao da
 • Zar Bog nije suveren? Zar On nije upravio naš život i naše korake?
 • Ponekada se pitam da li smo sopstvenim odlukama izbegli neku prepreku samo da bismo pobegli od Božje volje i možda propustili blagoslove ili životno iskustvo učenja zato što nismo ostali na pravom putu.

 

Svetlost usmerava naš pravac

C.  Zbog naših žrtava – 108. stih

 • Najveće i najčešće žrtve u Starom zavetu bile su žrtve paljenice, gde bi neka životinja bila zapaljena na oltaru.
 • Ali psalmista govori o drugačijim žrtvama.
 • Psalmista je shvatio da je bogosluženje mnogo više od spaljivanja životinje na oltaru ili držanja nekoliko rituala.
 • U 51. Psalmu psalmista nam to mnogo jasnije objašnjava u stihovima 16 i 17: „Jer žrtvu nećeš: ja bih je prineo; za žrtve paljenice ne mariš; Žrtva je Bogu duh skrušen, srce skrušeno i poništeno ne odbacuješ, Bože.“
 • Bog ne traži mehaničko pokoravanje ili rituale od onih koji Ga obožavaju.
 • Čini mi se da psalmista misli na reč
 • Jevrejima 13,15 govori o žrtvi zahvalnosti i proslavljanja. To je ugodno Bogu.
 • Samo zato što svake subote dolazimo u crkvu i prolazimo kroz pokrete bogosluženja, ne znači da smo stvarno obožavali

 

II.   Svetlost predstavlja našu odbranu – stihovi 109, 110.

Najpre, ona predstavlja našu odbranu…

A.  Protiv naših strahova – 109. stih

 • Psalmista je shvatio da su životne opasnosti i iskustva stvarni, i bio je uplašen.
 • Ali takođe je shvatio da Božja Reč daje pouzdanje koje utišava te
 • Mnogo puta, kada nas savladaju strahovi, zaboravljamo
 • Otkrio sam da mnogi ljudi, kada se suoče sa svim životnim strahovima, najpre napuštaju Božju Reč, ono vreme koje je odvojeno za čitanje i razmišljanje o Božjoj Reč
 • Ali kada se osećamo najmanje sigurno, onda nam je Božja Reč najviše

 

Svetlost predstavlja našu odbranu

B.  Protiv naših neprijatelja – 110. stih

 • U ovom stihu psalmista spominje one koji mu postavljaju
 • Neprijatelji pokušavaju da ga
 • Kada nas neko napadne ili optuži, mi često želimo da se osvetimo. Kada god prođemo kroz neko teško životno razdoblje, želimo osvetu. Osećamo pravedni gnev prema onima koji su nas
 • Mi često tražimo ispunjavanje pobožnog cilja na nepobožan nač
 • Kada se nađemo pod napadom iz bilo kog razloga, moramo da upamtimo da ne smemo da napustimo Božju Reč.

 

III.      Svetlost nam daje radost – stihovi 111, 112.

* Ovo je istinita rečenica; mnogo možete da kažete o čoveku na osnovu onoga čemu se raduje, šta mu donosi radost.

Božja Reč treba da bude naša radost

A.  Radovanje – stih 111

 • Božja Reč je svetlost koja nam daje radost, nadu,
 • Ali ne možemo da se radujemo Božjoj Reči ukoliko ne provodimo vreme s
 • Što se tiče mnogih, Božjoj Reči se okrećemo samo kada se nađemo u nekoj Onda pronađemo neki biblijski tekst i obično ga izvadimo iz konteksta tako da nam odgovara.

 

Svetlost nam daje radost kroz

B.   Razmišljanje – stih 112

 • Kada se radujemo Božjoj Reči i razmišljamo o njenim istinama, bićemo dosledni u načinu na koji živimo.
 • Dozvolite da vas upitam: kada razmišljate o Božjoj Reči, da li ona nekada otkriva greh u vašem životu i dovodi vas do ubeđenja i pokajanja?
 • A možda kada razmišljate o Božjoj Reči, ona vam otkriva da se nalazite tačno tamo gde treba da budete.
 • Problem nije u tome što je svetlost Nije u tome što postoje neke stvari koje ne razumemo; radi se o tome da nismo voljni da radimo ono što znamo da nam Biblija govori da radimo.

Psalmista je u ovom odlomku doneo odluku. On ide kući. Bog mu je dao svetlost za putovanje i on će je slediti do kraja.

 

IZDVAJAMO:

Bog može da izleči naše rane

Molitva za ljude koji se suočavaju sa teškim vremenima

Sejanje semena

Gospod je Pastir moj

Njegov trijumfalni ulazak