Dva čoveka, dva puta, dve sudbine

Psalam 1

Jedan od ranih crkvenih otaca, sveti Bazil, za Psalme je rekao da su „kao opšta bolnica za duše, gde svako bira lek za svoju bolest.“ Martin Luter je smatrao da su oni neizrecivo dragoceni u nevoljama i sukobima njegove olujne duše. Kalvin je rekao, „Niko ne može da pronađe u sebi neko osećanje čiji odraz već ne postoji u Psalmima.“

Baš kao što je hram bio fizički centar Božjeg naroda u Starom zavetu, tako se Knjiga Psalama nalazi u centru Biblije. Oni su prikladno nazvani „knjiga himni u Starom zavetu“, jer su svih 150 Psalama nekada imali muziku i pevali su se u javnom i ličnom bogosluženju.

 

Izdvajamo:
Božji vodič za život – Koliko je Biblija pouzdana?

 

Centralno poglavlje u Bibliji je 119. Psalam. Svaki stih u ovom poglavlju govori nešto o vrednosti Božje reči. Na primer, Psalam 119,18: „Otvori oči moje, da bih video čudesa zakona Tvog.“ Neka nam Gospod zaista otvori oči da vidimo divotu Njegovog zakona, kako bismo mogli da pravim bogosluženjem odgovorimo na Njegovu reč i da živimo životom koji Ga proslavlja.

Jevrejska tradicija nam kaže da su prva dva Psalma prvobitno bila jedan. To mi izgleda sasvim prikladno, jer ova dva Psalma definitivno idu zajedno kao uvod čitavoj Knjizi Psalama. Oni govore o dve najvažnije teme u životu. Prvi Psalam govori o blagoslovima ljubavi i poslušnosti Božjem zakonu. Drugi psalam govori o blagoslovima ljubavi i pokoravanju Božjem Sinu, Mesiji.

Prvi Psalam naziva se kapija Psalama. On govori o dva čoveka, dva puta i dve sudbine. Hajde da sada otvorimo prvi Psalam. Hajde da ga zajedno pročitamo:

 

„Blago čoveku koji ne ide na veće bezbožničko, i na putu grešničkom ne stoji, i u društvu nevaljalih ljudi ne sedi,

Nego mu je omileo zakon Gospodnji i o zakonu Njegovom misli dan i noć!

On je kao drvo usađeno kraj potoka, koje rod svoj donosi u svoje vreme, i kome list ne vene: šta god radi, u svemu napreduje.

Nisu takvi bezbožnici, nego su kao prah koji rasipa vetar.

Zato se neće bezbožnici održati na sudu, ni grešnici na zboru pravedničkom. Jer Gospod zna put pravednički; a put bezbožnički propašće.“

 

Dva čoveka iz 1. Psalma postavljeni su u oštar kontrast. Jedan čovek je POSLUŠAN Božjoj reči, drugi je NEPOSLUŠAN. Jedan živi životom koji je utemeljen na Bogu. Drugi živi životom koji je utemeljen na sebi. Jedan sledi Boga kroz poslušnost Njegovoj Reči i prima Njegove blagoslove, drugi odbacuje Boga i Njegovu Reč i suočava se sa Njegovim sudom.

Suprotnost se veoma jasno vidi ako sastavimo prvu i poslednju reč ovog Psalma – blago i propašće. Blago, ili blagosloven, znači „srećan“ – biti na putu koji vodi ka krajnjoj sreći. Propasti znači biti „izgubljen“ – nalaziti se na putu koji vodi u večnu propast.

 

ČOVEK KOJI JE POSLUŠAN BOŽJEM ZAKONU

On ima mentalitet koji se odupire

„Blago čoveku koji ne ide na veće bezbožničko, i na putu grešničkom ne stoji, i u društvu nevaljalih ljudi ne sedi.“

On ne sluša šta masa govori. On ne ide tamo gde masa ide. On ne radi ono što masa radi. Njegov životni moto nije, „Svi to rade.“ On odbacuje razmišljanje i vrednosti način života onih koji su izostavili Boga iz svog života.

Razmislite o značenju izraza koji se nalaze u 1. stihu:

BEZBOŽNICI: Ovaj izraz jednostavno znači „bezbožni“. Bezbožna osoba je čovek ili žena, mladić ili devojka, koji ne žive u poslušnosti Božjem zakonu – prema apsolutnim standardima koje je Bog dao u Bibliji. Oni rade ono što misle da je najbolje za njih.

Ako varanje znači razliku između polaganja ispita ili padanja, oni će varati jer u tom trenutku to je dobro za njih. Ako krađa čini da je život lakši ili bolji, onda oni misle da je u redu da kradu. Ako će laganje prijatelju učiniti da izbegnu sramotu ili svađu, onda će oni lagati.

On može da bude fini, dopadljivi mladić. Ona može da bude lepa i popularna devojka. Ali oboje su zli. Zašto? Zato što ono u šta veruju i način njihovog ponašanja nije zasnovan na Božjoj Svetoj Reči. Oni nemaju jasnu filozofiju o životu koji potiče iz Biblije i to utiče na njihove odluke i način života.

 

Ilustracija: Prema nedavnom istraživanju grupe za istraživanje Barna, ovo karakteriše 63% današnje omladine. Žalosno je što se tako opisuju i mnoga deca koja odrastaju u hrišćanskim domovima. Oni idu u crkvu, ali njihov svakodnevni život je bezbožan.

GREŠNIK: Ova reč, „grešnik“, znači „promašiti cilj“. Ono u šta verujete određuje vaše vrednosti, a vaše vrednosti podstiču vaše ponašanje. Pošto bezbožna osoba potiče iz sveta, a ne iz Reči, ona će promašiti cilj Božjeg standarda za život.

NEVALJALI LJUDI: „Nevaljala“ osoba ide čak i dalje. (U nekim prevodima koristi se izraz „podrugljivci“.) Ovo je osoba koja ne samo što je izabrala da ne bude poslušna Bogu, već je došla do tačke kada je otvoreno neprijateljski raspoložena i protivi se Bogu (za koga tvrdi da ne postoji). On se ruga svemu što je sveto. On ismeva ljude koji veruju u Boga. On ne želi da iko čita Bibliju.

Naše društvo ima sve više i više ovakvih „podrugljivaca“. Oni su često elitni uticajni ljudi u našem društvu, koji su neprijateljski raspoloženi prema Bogu i Njegovom Sinu Isusu Hristu. Oni mrze i protive se onima koji se zauzimaju za biblijski moral. Mnogi od njih oblače haljine pravde, ali rugaju se pravednosti i ismevaju pravdu. Drugi se oblače u verske haljine, ali javno ismevaju Bibliju i standarde Božje reči.

 

On ima jednosmeran

Čovek koji je poslušan Bogu nema samo mentalitet koji se odupire masi, već i jednosmeran um.

„Nego mu je omileo zakon Gospodnji i o zakonu Njegovom misli dan i noć!“ To znači da umesto da razmišlja i živi kao svet oko njega, on dozvoljava da Božja Reč oblikuje njegovo razmišljanje i menja njegov život. On živi životom koji je utemeljen na Bogu, a ne na sebi..

 

On je kao snažno i prekrasno

„On je kao drvo usađeno kraj potoka, koje rod svoj donosi u svoje vreme, i kome list ne vene: šta god radi, u svemu napreduje.“

Korenje njegovog života duboko je utemeljeno u principima i istinama Božjeg zakona. Kao veliko zeleno drvo na obali reke, on napreduje i lista bez obzira na životne okolnosti, jer se njegova snaga nalazi u izvoru koji je izvan njega.

 

ČOVEK KOJI JE NEPOSLUŠAN BOŽJEM ZAKONU

Ovo je bezbožan čovek, koji živi životom koji je utemeljen na sebi a ne na Bogu. On misli da sam može da vodi svoj život, nezavisno od Božjih apsolutnih standarda o dobru i zlu.

Sveti Duh koristi grafički izraz da bi opisao bezbožne u 4. stihu:

„Nisu takvi bezbožnici, nego su kao prah koji rasipa vetar.“ Potpuna suprotnost od jakog i divnog drveta iz 3. stiha. (Šarić: „Oni su kao pleva koju raznosi vetar“.)

Ilustracija: Sećam se kako sam kao dečak hodao njivama sa žitom u vreme žetve i kako sam tu i tamo odlomio po neki klas. Protrljao bih ga rukama da odvojim plevu, a zatim bih oduvao plevu i ubacio žito u usta. Jedino što možete da uradite sa plevom jeste da je oduvate. Ona nema vrednosti. Ona je potpuno beskorisna.

Takva je Božja procena o životu koji nema mesta za Njega. On je kao pleva.

Takav čovek može da bude impresivan u očima sveta. On možda ima divan dom. On možda vozi dobar automobil. Možda mu svet aplaudira. Možda je bogat i poznat. Ali po Božjoj proceni, njegov život je protraćeno vreme; bezvredan je – kao pleva koju raznosi vetar, jer ne ispunjava cilj radi kojeg ga je Bog stavio na ovaj svet.

 

BOŽJA REČ JE SASVIM DOVOLJNA ZA ŽIVLJENJE POBOŽNIM ŽIVOTOM

U 2.Timotiju 3,14-17, apostol Pavle naglašava da je Božja Reč sasvim dovoljna da nas osposobi, da nas osnaži i da nas vodi u pobožnom životu koji godi Bogu i prima Njegove blagoslove.

Zapazite pet stvari koje nam Pavle ovde govori o Bibliji.

„Ali ti stoj u tome što si naučio i što ti je povereno, znajući od koga si se naučio, I budući da iz malena umeš sveta pisma, koja te mogu umudriti na spasenje u Hristu Isusu. Sve je pismo od Boga dano, i korisno za učenje, za karanje, za popravljanje, za poučavanje u pravdi, Da bude savršen čovek Božji, za svako dobro delo pripravljen.“

Ona je sveta – „iz malena umeš sveta pisma“. Reč sveta znači „odvojena“. Ona je odvojena od bilo kojih drugih Ona je jedinstvena – „Sveta Biblija“. Ni jedna druga knjiga ne može da se uporedi sa Biblijom.

Ona je snažna i sposobna da menja život. „… Umeš sveta pisma, koja te mogu umudriti na spasenje u Hristu Isusu…“ Božja Reč ima silu da deluje u tvom životu. Sveti Duh je alatka koja radi u umu i srcu ljudi, kako bi ih učinila sličnima Hristu.

Ona je Bogom dana. Biblija je tako moćna jer njene istine potiču od Boga. Biblija nije neko ljudsko mišljenje ili otkrić Ona je autoritativna i dovoljna jer potiče od Boga.

Ona je Ona je korisna u našem životu na svaki način, za vreme i večnost, u našoj zajednici sa Bogom, u našoj zajednici sa drugima, našem braku, našoj porodici, našim ciljevima, u našoj potrebi za vođstvom i pravcem, i za naše duhovno i emotivno blagostanje.

Posebno je korisna za četiri stvari:

  • Za uč Ona je instrument koji Sveti Duh koristi da bi nam dao standarde o onome šta je dobro a šta zlo, šta je istina a šta laž.
  • Za To je instrument koji Sveti Duh koristi da bi nas uverio u naš greh, i da bi nam pokazao gde grešimo u svom razmišljanju, osećanjima, vrednostima i delima i reakcijama. Ona nas ubeđuje i motiviše da se pokajemo i promenimo.
  • Za popravljanje. To je instrument koji Bog koristi da bi nas usmerio u pravom smeru i ispravio naše grešne misli, motive, osećanja i Ona nam govori kako da se menjamo i šta da promenimo.
  • Za poučavanje u To je instrument koji Sveti Duh koristi da bi nam pomogao da razvijemo nove navike u životu kako bismo živeli na Božji način. Ona nam pomaže da stičemo snagu tamo gde smo slabi.

Ona može da nas pripremi za svako dobro delo. Ona nas priprema da postanemo „gladijatori dvadeset i prvog veka“, koji mogu da uđu u arenu neprijateljskog okruženja i da se ne sruše pod pritiskom.

 

SUDBINA ONIH KOJI ODBACUJU BOGA I NJEGOVU REČ

Spolja, život bezbožnog čoveka može da izgleda veoma impresivno. Ali unutra on nije ništa drugo osim prazne ljušture, prazan je i bezvredan kao pleva.

Zašto je to tako? Odgovor se nalazi u 6. stihu: „Jer Gospod zna put pravednički.“

Gospod posmatra pobožnog čoveka, vodi ga, čuva ga. „A put bezbožnički propašće.“ To znači da od njega ništa neće biti. Kao što Priče 20,20 kažu: „Njegov će se žižak ugasiti u crnom mraku.“

Ilustracija: Ovaj princip nikada nije bio bolje prikazan nego u vreme Novog zaveta. Kao što znamo iz knjige Dela apostolska, došlo je vreme kada je apostol Pavle stajao kao zatvorenik pred Neronom, Rimskim imperatorom. Neron je bio arogantno, nemilosrdno i bezdušno čudovište.

 

Njega istoričari smatraju za vladara koji je bio najviše degradiran i najviše podao. Jednom je video jednog lepog mladića na svom dvoru i naredio je da on bude kastriran i koristio ga je kao ženu do kraja svog života. Ipak, njegovo ime je bilo poznato po celom carstvu. On je bio Cezar.

Čitav Rimski svet klanjao se njegovoj volji. Život čitavog carstva okretao se oko ovog čoveka, Nerona. Pred njim je stajao ovaj nepoznati mali Jevreji, apostol Pavle, iz prezrene Rimske provincije.

Niko ga nije poznavao. Retko se on čuo, osim na nekoliko izolovanih mesta gde je izazvao nevolje. On je bio zatvorenik u lancima, koji je stajao pred ovim moćnim imperatorom. Ipak, kao što je već ranije istaknuto, svojoj deci danas dajemo ime Pavle, a psima Neron.

„Jer Gospod zna put pravednički; a put bezbožnički propašće.“

Robert Frost, veliki Američki pesnik, pisao je: „Dva puta razilazila su se u šumi. Krenuo sam onim kojim se ređe putuje – i to je označilo veliku razliku.“

Ne možemo da budemo uspešni ako slušamo ono što masa govori, ako idemo tamo gde masa ide, ako radimo ono što masa radi.

Pravi uspeh u životu nalazi se ako korenje svog života duboko ukorenimo u istini Božje Reči i ako dozvolimo da ona oblikuje naše razmišljanje i menja naš život.

 

NADA ZA IZGUBLJENE GREŠNIKE

Postoji li nada za čoveka koji je izostavio Boga iz svog života i krenuo putem koji vodi ka večnoj praznini i propasti?

Da. Divno obećanje Božje Reči nalazi se u Rimljanima 5,6-8: „Jer Hristos još kad slabi bejasmo umre u vreme svoje za bezbožnike. Jer jedva ko umre za pravednika; za dobroga može biti da bi se ko usudio umreti. Ali Bog pokazuje svoju ljubav k nama što Hristos još kad bejasmo grešnici umre za nas.“

Verujte u Njegovo obećanje, vratite se sa svojih zlih puteva i verujte Hrista kao svog Spasitelja – danas. On spasava i menja život SVIH koji Mu priđu verom (Rimljanima 6,23)!