Novi početak

Prag simbolički označava novi početak. Na primer, posle venčanja, novopečeni muž će uzeti svoju novu suprugu u naručje i preneti je preko ulaznog praga njihovog doma. Slično tome, vlasnik nove prodavnice u gradu obeležiće prvi dan svog posla tako što će preći preko praga, sa fotografom u blizini koji će fotografijom ovekovečiti ovaj trenutak. 

Kao hrišćani koji počinju novu godinu, mi stojimo na pragu. Pred nama se nalaze nove mogućnosti i izazovi. Takođe, ispred nas su prepreke koje mogu da nas razočaraju, ili čak uplaše.

Bog je upotrebio Mojsija da izvede Njegov narod iz njihove mizerne robovske prošlosti u Egiptu, do praga njihove budućnosti u Obećanoj zemlji. Tu u pustinji južno od Izrailja, Bog im je pokazao zemlju koju je obećao Avramu, njihovom praocu, pre mnogo godina. 

Bog je već rekao Mojsiju da pošalje prethodnicu da oduče šta je potrebno da Izrailjci urade da bi osvojili zemlju. Sve je bilo pripremljeno da pređu prak izauzmu ono što im je Bog već dao. Ali prethodnica je poremetila taj plan.

Poslata su dvanaestorica ljudi, a desetorica su se vratila sa izveštajem koji je zastrašio sve koji su ga čuli. Samo su dva mlada čoveka verovala da će im Bog dati zemlju koju su upravo uhodili. Pošto su saslušali oba izveštaja, starešine u Izrailju morali su da donesu odluku da li će preći prag u budućnost. 

Na pravu Noge godine, Bog daje pojedinačnim hrišćanima, kao i celoj crkvi, sličnu priliku. Koju odluku ćete doneti dok stojite na pragu vaše budućnosti? 

Možemo da budemo uplašeni od budućnosti

Izveštaj većeg dela izrailjske prethodnice uplašio je izrailjske vođe skoro do smrti! U svom strahu, dozvolili su da njihova mašta dobije krila. Počeli su da misle da ih je Bog doveo u novu zemlju samo da bi brutalno mučio njih i njihove porodice.

Onda su počeli da premišljaju o svojoj odluci da napuste Egipat. U svom strahu, došli su do zaključka da bi povratak u Egipat bila dobra ideja. Čak su govorili o tome da postave nekoga ko će ih bezbedno vratiti u Egipat.  

4.Mojsijeva 11,4-6 daje nam utisak da su i ranije razmišljali o povratku u Egipat. Očigledno im je dosadila mana koju im je Bog davao da jedu dok su putovali. Želeli su da se vrate u Egipat kako bi mogli da uživaju u svim tamošnjim kulinarskim delikatesama. 

Ali jedan problem im očigledno nije padao na pamet. Egipat iz njihove nostalgične mašte više nije postojao – ako je ikada i postojao. 

Kada se sa našom budućnošću suočavamo sa strahom, možemo da odlučimo da posegnemo za prekrivačem nostalgije i ugrejemo se podsećajući se onoga za šta mislimo da su bili bolji dani u prošlosti.

Kada donesemo tu odluku, suočavamo se sa istim problemom. Bolji dani za kojima čeznemo više ne postoje, i nikada više neće ni postojati. Ustvari, prošlost iz naše nostalgije verovatno nikada nije ni postojala. 

Možemo da prihvatimo budućnost? 

Dva mlada čoveka, Isus Navin i Halev, dali su drugačiji izveštaj. Onda su molili starešine da krenu napred u zemlju njihovih snova, umesto da se vrate u zemlju njihovih uspomena.

U svojoj molbi Isus Navin i Halev istakli su neke činjenice koje se nisu mogle zanemariti. Najpre, zemlja će im dati priliku da napreduju kao Božji narod. Iako će morati da se suoče sa određenim teškoćama kada pređu preko praga u svoju budućnost, rizik će biti mnogo manji od nagrade.

Drugo, Bog će ići sa njima dok zauzimaju zemlju. Ne mogu da dožive neuspeh jer im je Bog već dao zemlju. Pokretanje napred bio bi čin poslušnosti Bogu. 

Slično tome, godina pred nama doneće sa sobom  neke izazove, ali takođe obećava i nagrade. Naša najbolja odluka je da prihvatimo budućnost u vernoj poslušnosti Bogu.Idite napred,pređitepreko pragadok držite Njegovu ruku. Bog je obećao da će ići s vama. 

Pored toga, Bog se pojavio na sastanku Izrailjskih vođa da uputi poslednju reč (10. stih). On to uvek čini, i uvek će činiti.

Zato mudro birajte.