Tri najveća ispita vere

U Prvoj Mojsijevoj, 22. poglavlju i u Jevrejima 11,17 nalazimo tri najveća ispita vere u Avramovom životu. Sotona nas kuša da iznesemo ono što je loše, ali Bog nas ispituje da li ćemo izneti ono što je dobro. Iako bih radije bio izuzet od ovih ispita, vera koja ne može da se ispita je vera kojoj se ne može verovati.

Postoji priča o jednom čoveku koji se nalazio na stolu za operacije i bio je veoma nervozan zbog neposrednog operativnog postupka. Iako je trebalo da bude pod anestezijom, hirurg mu je rekao,

„Čini mi se da ste veoma nervozni zbog ove operacije.“ „Jesam,“ odgovorio je čovek. „To mi je prva operacija.“ „Razumem,“ rekao je hirurg. „I meni je ovo prva operacija.“ Svi mi želimo da dobijemo hirurga koji je prošao sve ispite i dokazao se u medicini.

U 1.Mojsijevoj 21 čitamo da se od Avrama tražilo da otera svog sina Ismaila. Galatima 4 nam kaže da je Ismailo predstavljao svet i telesna dela. „No kako onda onaj što se rodi po telu gonjaše duhovnog, tako i sad.“ Nikada nećemo Bogu predati svoje Isake ako nismo oterali svoje Ismaile.

Slažemo se da Bog ima pravo da traži od nas da se odreknemo onoga što nije dobro, ali nikada ne očekujemo da će tražiti ono što je dobro. To je ispit između dve ljubavi. Avram je voleo Isaka i Boga. Zapazite da postoje tri velika ispita naše vere.

 

Možete li Bogu da poverite imovinu koju vam je On dao?

Avram je imao sto godina kada se Isak rodio. Možete li Bogu da poverite vašu imovinu? Ponekada kažemo da smo spremni da se svega odreknemo Gospoda radi, ali da li smo spremni da sve damo Gospodu? Postoji velika razlika između odricanja od nečega Gospoda radi i davanje toga Gospodu.

Bog je dao Avramu neprocenjivu imovinu i zatim je zatržaio nazad. Bio je to ispit Avramove vere jer je on voleo i Isaka i Boga. Nije dovoljno da Bogu damo mesto u našem životu, ili prednost ili prioritet. Bog želi da ima nadmoćnost. Postoji li neko, nešto ili bilo koji blagoslov koji volimo više od Boga? Da li je moguće da je Avram počeo više da voli blagoslov od Onoga koji ga je dao; dar više od Darodavca? Da li se sada njegov svet sve više usmeravao na Isaka umesto na Onoga koji je dao Isaka na prvom mestu?

Mi volimo blagoslove koje nam je Bog dao, ponekada ih volimo više od samog Boga. On nam je dao mnoge blagoslove: slobodu, napredak, tehnologiju. Ipak, čini nam se da više volimo darove ovog sveta nego Onoga koji je stvorio svet. Taj isti stav vidi se i kod hrišćana danas; to se naziva ravnodušnost.

U Malahiji 2,2 Bog kaže, „Ako ne poslušate i ne stavite u srce da date slavu imenu mom, veli Gospod nad vojskama, tada ću pustiti na vas prokletstvo i prokleću blagoslove vaše; i prokleh ih, jer ne stavljate u srce.“

Zato mi patimo zbog nemorala, bezbožnosti, iskvarenosti, ubistva nerođene dece, uticaja pornografije i nemarnih stavova.

Nedavno sam u Abudži, u Nigeriji, posmatrao 93,000 ljudi koji su peške došli da bi prisustvovali jednom skupu, jer su bili gladni Boga. Ipak, ovde kod kuće borimo se da nagovorimo nekolicinu ljudi da automobilom dođu na molitveni sastanak. Dozvolili smo da naši blagoslovi postanu prokletstvo.

Ispit se nalazi negde duž životnog puta kada će Bog tražiti od nas da Mu vratimo naše blagoslove. Jesmo li spremni da Mu predamo našu imovinu?

 

Možete li Bogu da poverite Njegovu svrhu za vas?

Bog nije Avramu dao samo imovinu, već mu je dao „Sa Isakom postoji svrha, i kroz njega će se blagosloviti narodi.“

Razumevanje i ispunjavanje Božje volje zahteva tri jednostavna koraka – pronalaženje, poslušnost i ispunjavanje Božje volje.

Suprotno poslušnosti je neposlušnost. Vera nije jednostavna poslušnost bez obzira na dokaze; to je poslušnost bez obzira na posledice. To je poslušnost bez obzira na to da li razumemo svrhu. To je bio prvi put da je Bog ikada tražio ljudsku žrtvu. Nema sumnje da je to bilo zbunjujuće za Avrama, jer su samo pagani i neznabošci prinosili ljudske žrtve.

Ponekada mi Bogu nudimo žrtve koje On nije tražio. Moramo da imamo informisanu i namernu poslušnost. Mnogi ljudi koji planiraju da budu poslušni, samo odugovlače. Ali čim pređemo u odugovlačenje, mi automatski postajemo neposlušni. Avram je počeo da ide pravcem koji je Bog planirao za njega. Bio je informisan, nameran, trenutno poslušan. Nećete videti kako Avram kuka sve do vrha planine. Ustvari, kada je Isak rekao, „Imamo drva, vatru i nož, ali gde je žrtva?“, Avram je odgovorio, „Bog će se postarati za žrtvu.“ On je izgovarao reči vere pravo u srce svog sina.

Pre skoro četrdeset godina evagngelistički misionar po imenu Rajnhard Bonke stajao je bukvalno na uglu ulice u Africi, u ponedeljak ujutro, a oči su mu bile pune suza. Rekao je, „Bože, znam da si me Ti pozvao u Afriku. Pokazao si mi u viziji Afriku koja je obojena crvenom bojom Jevanđelja, ali ovom brzinom kojom napredujem trebaće mi 6,000 godina da svima u Africi ispričam za Isusa. Pored toga, nemam dovoljno novca da platim iznajmljene kancelarije u petak. Treba mi pedeset dolara, a imam samo pet.“

Bog je prošaputao, „Da li želiš da ti dam milion dolara?“ Ali licem okrenutim prema nebu, Rajhnard je rekao, „Bože, ne tražim milion dolara. Tražim milion duša. Ne želim da budem milioner, već milioner u dušama. Želim da opustošim pakao i napunim nebo. To je svrha mog života.“ Ne samo što mu je Bog obezbedio pedeset dolara potrebnih za iznajmljivanje kancelarija, već se preko 43 miliona ljudi obratilo Hristu kroz njegove evangelizacije. Možemo li Bogu da poverimo imovinu koju nam je On dao, i možemo li da Mu poverimo svrhu koji ima za nas?

 

Možete li Bogu da poverite obećanja koja vam je dao?

Bog je pre mnogo godina rekao Avramu, „Dobićeš sina. To će se dogoditi.“ Da li se dogodilo sledećeg dana, ili tokom sledećih 10 godina? Nije, ali jednog dana rodio se Isak i ispunio Božje obećanje.

Dalje je Bog rekao, „Ne samo što ćeš ti dobiti sina, već će čitav svet biti blagosloven kroz tvog sina Isaka i njegove potomke.“ To obećanje Bog je dao Avramu. Isus je za Avrama rekao, „Video je moje vreme i radovao se.“ Avram je to video na gori Morija. Tu mu je Bog dao viziju o Mesiji koji će jednog dana uzeti grehe sveta.

 

Zaključak

Možete li da verujete Božjim obećanjima čak i kada se životne okolnosti ne slažu? Možete li da veru- jete da Bog ima načina da ispuni svoju Reč? Na životnom putovanju možda ćete se suočiti sa mnogim problemima, bolestima, razočarenjima – ali Bog će ipak održati svoja obećanja. On je progovorio Avramu po treći put; Avram je prepoznao glas Božji i rekao, „Evo me.“ Važno je da i mi prepoznamo Božji glas i odgovorimo na isti način.

 

IZDVAJAMO:

Bog može da izleči naše rane

Molitva za ljude koji se suočavaju sa teškim vremenima

Gospod je Pastir moj

Njegov trijumfalni ulazak

Sejanje semena