Biblija je puna obećanja o Drugom Hristovom dolasku

Obećanje Njegovog povratka

Godine 1991. kada se bivši Sovjetski Savez raspadao, Mark Finli je bio pozvan da održi seriju predavanja u jednom manjem gradu od 25.000 stanovnika po imenu Pušna. Gradić se nalazio otprilike na 150 km od Moskve. Pušna je zadivljujući grad. Godinama je bio van interesovanja stranaca.

U 1950-im godinama, za vreme Hruščova, ovaj grad postao je centar za naučnike koji su se bavili biologijom. Hiljade biologa iz cele Rusije nastanilo se u tom mestu. U Pušni su Rusi izveli najsloženije eksperimente iz biologije. Ovde su se sakupljali naučni genijalci nacije.

Kada je Mark Finli, jedne večeri, stigao u salu da održi predavanje , naučnici su ga okružili, želeći da saznaju da li “ima nade” u nuklearnom svetu, u svetu u kojem ljudska bića imaju mogućnosti da unište sami sebe.

Obećanje Njegovog povratka.
Jedna stvar je sigurna, Biblija je puna obećanja o Drugom Hristovom dolasku. Tačnije, u Bibliji nalazimo oko 1500 aluzija na taj događaj — u Novom zavetu, u proseku svaki 25. stih dotiče ovu temu.

David je izrazio tu nadu sledećim rečima: „Ide Bog naš, i ne muči; pred njim je oganj koji proždire, oko njega je bura velika.“

Pavle je izjavio o tom događaju: „Jer sam Gospod će na zapovest, na glas arhanđela i na zvuk Božje trube, sići sa neba, i prvo će ustati mrtvi u Hristu.“ (1 Solunjanima 4:16).

Anđeli su takođe potvrdili ovo obećanje. Dok su učenici podignute glave, zapanjeno i sa čežnjom gledali prema nebu prilikom Hristovog vaznesenja,pojavila su se dva anđela:

„‘Galilejci’, rekoše im oni, ‘zašto stojite i gledate ka nebu? Ovaj Isus, koji je od vas vaznet na nebo, vratiće se isto ovako kako ste ga videli da odlazi na nebo.'“ (Dela 1:11)

Sam Hristos dao je obećanje kada je ohrabrio svoje učenike rečima: „Neka se vaše srce ne uznemirava. Verujte u Boga i u mene verujte.

U kući moga Oca ima mnogo stanova. Da nije tako, zar bih vam kazao: ‘Idem da vam pripremim mesto?’

A kada odem i pripremim vam mesto, doći ću opet i uzeti vas k sebi da i vi budete onde gde sam ja.“ (Jovan 14:1-3)

Odgovor na usamljenost.
Drugi Hristov odgovor konačan je odgovor na usamljenost, nedostatak samopoštovanja, beznađe i očaj. U srcu svakog ljudskog bića duboko je usađena čežnja da voli i da bude voljen. Čežnja za prijateljstvom. Nismo stvoreni da budemo usamljeni.

Naučnici su pri eksperimentu sa pacovima zapazili da majka često liže svoje mladunče. Prvo su pomislili da je reč o nekoj vrsti kupanja. Što su duže proučavali ovaj fenomen, sve više su dolazili do zaključka da majka uopšte nije kupala svoje bebe. Prvenstveno je iskazivala ljubav prema njima. Lizanje je bila određena forma poljupca ili zagrljaja.

Dalji tok eksperimenta otkrio je da u slučaju kada se mladunčad pacova odvoje od svojih majki, a još uvek im je na raspolaganju sve što je potrebno za život, oni umiru mnogo brže nego pacovčići koje je majka lizala. Naučnici su došli do zaključka da pacovčići treba da budu zaštićeni ljubavlju da bi preživeli. To lizanje ulivalo im je osećaj sigurnosti … osećaj pripadnosti … osećaj identiteta. Konačan odgovor na usamljenost upravo je taj osećaj da neko vodi brigu o tebi.

U svakom od nas usađena je čežnja da bude svakako voljen. Da budemo prihvaćeni bez obzira ko smo, odakle dolazimo, šta smo učinili. Otkrivenje 21:3 potvrđuje da ćemo jednog dana biti sa Bogom. Stvoreni smo za Njega. On će ispuniti prazninu usamljenosti našeg života.

„Evo Božji šator je sa ljudima i Bog će prebivati među njima. Oni će biti njegov narod i sam Bog će biti s njim.“

Gledajući ka budućnosti koja blista svetlošću Božjih obećanja, danas sam na mestu gde gde mogu imati osećaj pripadnosti, danas imam nadu u svom očaju. Budući da sam vredan u Njegovim očima, imam razloga da danas osećam tu svoju vrednost. Jednog dana gledaću Gospoda licem k licu, i biću obasut Božjom ljubavlju. Obećao mi je da me nikada neće zaboraviti, pa iako danas ne mogu da Ga vidim, Njegov drugi dolazak uliva mi sigurnost da će doći i taj dan kada ću Ga gledati oči u oči.

Odgovor na problem bola.
Drugi Hristov dolazak je, takođe, odgovor na problem bola, patnje, tuge i suza.

Mnogi ljudi, oboleli od raka, posećuju bolnice širom sveta. Njihova tela su oslabljena brojnim operacijama, hemoterapijom i zračenjem. Mnogi su izgubili kosu, telesnu težinu, snagu, a mnogi su izgubili čak i volju za životom. Kada osećaš toliko snažan bol u svom telu da si jedva u stanju da razmišljaš, kada se suočavaš sa tugom, gnevom i strahom, kada se boriš sa pitanjem, „Zašto baš ja, Bože?“ nada na Drugi Hristov dolazak u stanju je da ti pruži pravu utehu.

Otkrivenje 21:4 opisuje Božji plan za svako Njegovo dete nakon Gospodnjeg povratka.

„On će im obrisati svaku suzu iz očiju i više nikad neće biti smrti, ni jada, ni jauka.

Ni bola više neće biti, jer je prošlo ono što je bilo pre.“

Pođite sa mnom u Ruandu. Plemena Hutu i Tutsi zaratili su jedni sa drugima. Hiljade su izmasakrirane, krv obilno teče niz ulice. Čitava reka izbeglica preplavila je grad, a neki su zgaženi i tako umrli. Neki od izbegličkih logora pretvoreni su u logore smrti. Ogromna je oskudica hrane.

Pođite sa mnom. Razmislite o dosad neispričanoj priči o ljudskoj patnji na svim stranama u tom ratu. Intenzitet ljudskog bola, epidemija ljudske patnje, i reke ljudskih suza kao da vape da se muke prekrate.

Drugi Hristov dolazak konačan je odgovor na problem ljudske patnje. Jedini je odgovor na agoniju i bol ovog sveta i, takođe, jedini odgovor i na tvoje suze.

Ako patiš, ako bol muči tvoje telo, ako osećaš da ne možeš da izdržiš ni dan više, ako su tvoje oči pune suza, ipak možeš ponovo da se nadaš. Možeš da podigneš svoju glavu usred bola znajući da i pored svega što doživljavaš, postoji Bog koji te još uvek voli i koji će jednog dana raskrstiti sa svim srčanim bolestima, sa rakom i sa bolovima. Jednog dana doći će kraj smrti. Jednog dana sva patnja biće zaboravljena.

Drugi Hristov dolazak omogućuje nam da se ponovo nadamo. To je konačan odgovor na usamljenost. To je konačno rešenje za nedostatak samopoštovanja. Neko te voli. Toliko te voli da priprema čudesnu budućnost za tebe.

On se ponovo vraća da te povede u tvoj pravi dom.
Drugi Hristov dolazak konačno je rešenje za problem patnje, bola i suza. Jednog dana Hristos će nam podariti nova tela koja će biti prožeta životom, radošću i zdravljem. Odvešće nas u zemlju gde nema patnje ili bola u srcu, bolesti, žalosti ili smrti.

Odgovor na problem nepravde.
Drugi Hristov dolazak konačan je odgovor na problem nepravde.

U Otkrivenju 21:5 Gospod kaže: „Evo sve činim novo!“

 

Gde je pravda kada te tvoj muž napusti zbog druge žene? Zajedno ste podigli svoju decu koja su već u braku i napustila su kuću. A sada i on odlazi, a ti si ostavljena s teškim bolom u sebi.

Gde je pravda kada jedan pijani vozač ubije tvoju sedamnaestogodišnju ćerku?

Gde je pravda kada si živeo pristojnim životom i odjednom otkriješ rak kod sebe, dok tvoj komšija, koji pije, puši i drogira se, izgleda zdrav?

Gde je pravda kada si radio za jednu firmu 20 godina i nakon toga te otpuste?
Ovaj život je put nepravde. Pun je nekorektnosti.

Ali jednog dana zavladaće Car Pravde. Hristos će sedeti na svom nebeskom prestolu. U večnosti, društvo će biti korektno, pravedno i ispravno. Možda se nisu prema nama odnosili ovde pošteno, ali odnosiće se tamo. Neće uvek biti pravde na Zemlji, ali biće na nebu. Neće se uvek ljudi za nju izboriti ovde, na Zemlji, ali Bog će nam je podariti. Kada se prema tebi odnose nekorektno, skreni svoju pažnju sa nepravde na carstvo Božje, kada će se sve stvari srediti. Kada se prema tebi odnose nepravedno, skreni svoj pogled sa nepravde na Božji novi poredak, gde će On vladati u pravdi.

Kada je Džoeni Herman imala 17 godina, zračila je poletom mladosti. Provela je leto 1948. učestvujući u jednoj radnoj akciji kao dobrovoljac. Njena velika želja bila je da pomogne ljudima u brdima Pensilvanije da poboljšaju svoj život. Učestvovala je u kopanju kanala za navodnjavanje da bi se dovela voda do jedne udaljene oblasti.

Tog leta epidemija dečje paralize uzela je velikog maha širom sveta. Simptomi su kod Džoeni na početku bili samo prehlada, groznica, znojenje, bol u mišićima i, zatim, iscrpljenost. Ubrzo je bivalo sve teže tako da je jedva mogla da izdrži. Bol u leđima postao je nepodnošljiv. Često se naslanjala na svoj ašov, kopajući kanal, da predahne. Osećala je da trljanjem leđa o zemljani zid kanala kao da ublažuje bol. Jednog dana onesvestila se zbog jakih bolova. Dijagnoza je bila dečja paraliza. Konačno, Džoeni je ostala paralizovana od vrata pa sve do stopala. Njeni lekari stavili su je u veliki cilindar pod pritiskom, iz kojeg je virila samo njena glava. Budući da su joj pluća u potpunosti propala, ova „gvozdena pluća“ bila su jedini način na koji je mogla da diše. Nakon 20 godina života u takvim okolnostima, Džoeni je, najzad, dobila rak.

Ovo bolno iskustvo nije posejalo zrno gorčine u srcu Džoeni, već je samo ojačalo njenu nadu. Nije je učinilo gnevnom, već je samo učinilo da sa čežnjom čeka Drugi dolazak svoga Gospoda. Džoenin um bio je usmeren na jedan jedini događaj. Čvrsto se držala obećanja našeg Gospoda, koji je kazao: „Ponovo ću doći.“ Ona je ohrabrivala druge ljude oko sebe koji su bili fizički hendikepirani, jer je nada na Drugi Hristov dolazak i nju podigla. Džoeni je bila ispunjena željnim iščekivanjem Drugog adventa. Nije je ispunjavao gnev zbog očigledne nepravde prema sedamnaestogodišnjoj devojci koja je dobila dečju paralizu. Bila je u stanju da se izdigne nad bolom, patnjom i agonijom svog života, bila je u stanju da gleda na dan kada će Bog doneti pravdu celom svemiru.

Rak je nepravda, ali jednoga dana više ga neće biti.

Rat je nepravda, ali jednog dana će mu doći kraj.

Beda je nepravda, ali jednog dana svi će živeti u uslovima blagostanja.

Glad je nepravda, ali jednog dana biće izobilje. Imamo osnovu za nadu, jer ovaj svet nije kraj puta. Bog će jednog dana dovesti stvari u red.

Odgovor na probleme starenja i smrti.
Drugi Hristov dolazak konačan je odgovor na probleme starenje i smrti.
Nikakve kreme neće sprečiti tvoje starenje.

Nikakva plastična operacija ne može da zaustavi umnožavanje tvojih godina. Bilo kakav posao da radiš, bilo kako da se oblačiš, to te neće učiniti večno mladim. Ne postoji magičan napitak ili magična formula mladosti.
Suzbijanje ćelavosti usađivanjem kose neće te učiniti mlađim. Svako ko je rođen na ovom svetu, tu će i umreti. To je realnost.

Kroz istoriju, hrišćani i nehrišćani su se na različite načine suočavali sa smrću. U katakombama su otkriveni sledeći natpisi na paganskim grobovima: „Dragi moj, doviđenja zauvek.“

Hrišćanski natpisi, pak, odišu sa više nade: „Doviđenja do tog jutra.“ Hrišćani nikada ne govore o poslednjem susretu.

Dolazi dan predivnog, slavnog susreta. Kada se jedna beba rodi mrtva, opraštanje nije zauvek, nego je to opraštanje do jutra vaskrsenja.

Kada jedan tinejdžer izgubi svoj život u sudaru automobila, opraštanje nije zauvek, nego je to opraštanje do jutra vaskrsenja.

Kada jedan čovek srednjih godina umre od srčanog udara, opraštanje nije zauvek, nego je to opraštanje do jutra vaskrsenja.

 

„Evo, kazujem vam tajnu: nećemo svi umreti, ali ćemo se svi izmeniti.

Odjednom, u tren oka, kad poslednja truba zatrubi. Jer zatrubiće i mrtvi će vaskrsnuti neraspadljivi, a mi ćemo se izmeniti…

Tada će se obistiniti zapisane reči: „Pobeda proždre smrt.“
(1 Korinćanima 15:51-54)
Da li si izgubio nekog od svojih milih i dragih zbog smrti? Da li si možda ispratio na počinak svoje dete da miruje na nekom mračnom mestu ispod trave? Da li su tvoj muž, tvoja žena, tvoj sin ili tvoja ćerka postali žrtva smrtonosne bolesti? Da li ti se čini da je tvoja tuga prevelika da bi je sam nosio? Ne treba da je nosiš sam. Isus će je poneti za tebe i ukazaće ti na budućnost, kada više neće biti takvih tereta.

Drugi Hristov dolazak odgovor je na starenje. Odgovor je na smrt, na suze, na tugu.
Ako si usamljen, imaš razloga da se ponovo nadaš.

Ako si obeshrabren, imaš razloga da se ponovo nadaš.

Ako osećaš bol, imaš razloga da se ponovo nadaš.

Ako si razočaran, imaš razloga da se ponovo nadaš.

Ako te je zadesila nepravda, imaš razloga da se ponovo nadaš.

Iako u suzama, možeš ponovo da se nadaš.

Možeš da gledaš iza smrti i ponovo možeš da se nadaš.

Tog jutra vaskrsenja, ostvariće se naša nada. To jutro će doneti jedno slavno novo društvo. To jutro će nastupiti prilikom Drugog Hristovog dolaska. U tvojoj borbi sa usamljenošću možeš ponovo da se nadaš — Hristos dolazi.
U momentima obeshrabrenja možeš ponovo da se nadaš — Hristos dolazi.
U bolu fizičke patnje možeš ponovo da se nadaš — Hristos dolazi.
U razočarenju zbog nepravde možeš ponovo da se nadaš — Hristos dolazi.
U suzama zbog gubitka tvojih milih i dragih možeš ponovo da se nadaš — jer Hristos dolazi.