38 – Armagedon – Stvarni fizički ili duhovni rat?

Tajanstvena reč Armagedon izaziva u nama različite predstave. Ljudi istražuju njegovo značenje i ispunjenje. Neke verske vođe, vodeći činioci, ali i obični vernici smatraju da je Armagedon ratni sukob između Istoka i Zapada. Neki političari i teolozi kažu da Armagedon znači oružani susret koji će se dogoditi na kraju sveta. Navodno, ova će se borba voditi za vreme sadašnje generacije u dolini Jezrael, blizu Megida, na severu Izrailja. Uključiće se i vojske svetskih sila. Ukratko, ovo popularno tumačenje Armagedon shvata kao političko-religijski sukob između svetskih sila u Izrailju.

Osnovni tekst: Otkrivenje 16,12-16

Armagedon kao duhovni rat – Efescima 6,11-17

Gde je Armagedon – Otkrivenje 19,14; Otkrivenje 17,14; Otkrivenje 1,7; Matej 24,27

Šta je Armagedon – Otkrivenje 16,14.16

Priprema za rat Armagedon – Otkrivenje 16,15

Za novinare, Armagedon je sinonim za veliku katastrofu ili nuklearni rat koji će uništiti čovečanstvo i prozrokovaće kraj sveta.

Biblija govori o Armagedonu samo na jednom mestu. Reč Armagedon nalazi se u poglavlju koje govori o Božjem sudu nad čovečanstvom u obliku poslednjih sedam zala. Ovaj termin se javlja pri opisu šestog zla.

Armagedon ako duhovni rat – Efescima 6,11-17

Posmatrajmo događaje bitke Armagedona u širem kontekstu. Biblija predstavlja koncept velike borbe između Hrista i sotone, između sila dobra i zla, između istine i laži. Drama velike borbe počela je pobunom sotone na nebu. Kada je čovek pao u greh, preneta je na našu zemlju. Sveto pismo predstavlja borbu između Boga i sotone koja se nastavlja između Hristovih sledbenika i sotoninih pristalica. Sotona želi da uništi sistem (principe, suštinu) Božijeg carstva. On se bori ne samo protiv samog Boga, već i protiv celog naroda i zakona. Biblija to naziva „ratom protiv svetaca“ (Danilo 7,21.25; 8,24.25; Otkrivenje 13,7). Ove reči žele da nam kažu da je to progon Božije crkve (Otkrivenje 17, 6). Međutim, Sveto pismo predstavlja Hrista kao pobednika, koji je svojom smrću na Golgoti pobedio i izvojevao pobedu zauvek. Međutim, time se borba ne završava. Poraženi neprijatelj nastavlja borbu. Mobilizuje sve svoje snage. Njegova aktivnost kulminira neposredno pre drugog Hristovog dolaska, kada će biti vidljiv dolazak Isusa kao Cara nad carevima i Gospodara nad gospodarima. Tada će sotona i njegove pristalice doživeti gorčinu potpunog poraza. Hrist će osloboditi svoj verni narod i dati im večni život. Ovo je radosna vest iz Svetog pisma o Hristovoj pobedi i pobedi njegovog naroda.

Borba između Hrista i sotone, između sila dobra i zla, duhovna je borba. Vernicima je stoga potrebno duhovno naoružanje. Hristovi sledbenici nemaju na raspolaganju oružje osim onog o kome apostol Pavle piše u svom pismu Efescima: “Obucite se u sve oružje Božije, da biste se mogli održati protiv lukavstva đavolskoga. Jer rat nije s krvlju i s tijelom, nego s poglavarima i vlastima, i s upraviteljima tame ovoga svijeta, s duhovima pakosti ispod neba. Toga radi uzmite sve oružje Božije, da biste se mogli braniti u zli dan, i svršivši sve održati se. Stanite dakle opasavši bedra svoja istinom i obukavši se u oklop pravde, i obuvši noge u pripravu jevanđelja mira; A svrh svega uzmite štit vjere o koji ćete moći pogasiti sve raspaljene strijele nečastivoga; I kacigu spasenija uzmite, i mač duhovni koji je riječ Božija“(Efescima 6,11-17).

Ovaj duhovni sukob nalazi se u pozadini Armagedonske bitke. Biblija koristi izraze kao što su vojska, rat, borba, neprijateljstvo i naoružanje kako bi se približila suština duhovnog rata. Po onome što je poznato,  želi da objasni nepoznato, materijalnim duhovno.

Prema Bibliji, Harmagedon je poslednja duhovna borba u ljudskoj istoriji, „boj za onaj veliki dan Boga svedržitelja” (Otkrivenje 16,14). “Veliki dan Boga svedržitelja” nije ništa drugo nego Isusov slavni drugi dolazak na ovu zemlju. Armagedon je borba koja će se završiti Isusovim vidljivim dolaskom. To jasno proističe iz veze između šestog i sedmog zla. U šestom zlu svet se okuplja da zajedno ratuje protiv Boga, njegovog naroda i zakona; u sedmom zlu vodi se sopstvena borba.

Na nekim mestima knjiga Otkrivenje predstavlja drugi dolazak Isusa Hrista kroz ratne slike: “I vojske nebeske iđahu za njim na konjma bijelijem, obučene u svilu bijelu i čistu”(Otkrivenje 19,14). Govori o tome, da će na zemlji biti ljudi: “Ovi će se pobiti s jagnjetom, i jagnje će ih pobijediti, jer je gospodar nad gospodarima i car nad carevima” (Otkrivenje17,14). U Otkrivenju 12, poglavlju u kom se govori o vekovnoj borbi između istine i zablude, napisano je na kraju: “I razgnjevi se zmija na ženu, i otide da se pobije sa ostalijem sjemenom njezinijem, koje drži zapovijesti Božije i ima svjedočanstvo Isusa Hrista” (Otkrivenje 12,17).

Gde je Armagedon -Otkrivenje 19,14; Zj 17,14; Otkrivenje 1,7; Matej 24,27

Gde će se odigrati poslednja, odlučujuća bitka između dobra i zla? Gde je bojno polje? Prema popularnoj interpretaciji, ovo je dolina Jezrael u Izrailju. Za Armagedon se kaže da je ime malog sela, brežuljka ili brda Megido u Izrailju. Međutim, svi pokušaji određivanja geografskog položaja su samo pokušaji tumačenja biblijskog teksta i nisu geografski opravdani, jer mesto zvano Armagedon ne postoji. Najpopularnije narodne interpretacije Armagedon poistovećuju sa dolinom Jezraela.

Armagedonski rat samo je još jedan naziv za krizu koja će se dogoditi neposredno pred drugi Hristov dolazak, kada će se Božji neprijatelji ujediti u otvorenu borbu protiv Božjeg naroda i otkrivene volje Božje. To je još jedan pokazatelj za Isusov drugi dolazak. Iz toga proističe, da je Armagedon svetski rat (ne lokalni), jer je drugi Hristov dolazak  takođe svetski događaj (Otkrivenje 1,7; Matej 24,27). U Otkrivenju 16,14 čitamo da su “ Jer su ovo duhovi đavolski koji čine čudesa, skupe na boj.“ Dakle, sa stanovišta proročke reči, to nije samo teritorija Izrailja, već i celog sveta.

Šta je Armagedon – Otkrivenje 16,14.16

Pojam Armagedon nalazi se samo u Otkrivenju 16,16: „I sabra ih na mjesto, koje se Jevrejski zove Armagedon.“ Jovan je knjigu Otkrivenje napisao na grčkom, ali je na ovom mestu koristio jevrejski termin. “Armagedon” se sastoji iz dve reči „har“ i „magedone“. Jevrejsko „har“ znači „planina“, a „magedone“ znači prema većini tumača grad Megido. Megido je bio drevni grad u podnožiju brda Karmel. Danas su od njega ostale samo ruševine. Megido se nalazio na strateškom položaju, ovde su bile odlučujuće bitke. Možemo li verovati da će poslednja bitka u istoriji okupiti armije širom sveta u dolinu Jezrael, koja obuhvata teritoriju približno 40 km dužine i široka je 30 km?

Ako reč Armagedon doslovno prevedemo, njeno značenje je “brdo Megido”.  Brdo sa takvim nazivom ne postoji. Kada pogledamo kartu Palestine videćemo, da jedino brdo koje se nalazi kod nekadašnjeg Megida jeste planina Karmel. Da li Jovan kada kaže Armageon misli na planinu Karmel? U Bibliji ne postoji tekst koji to direktno potvrđuje.

Slično tome su „vode Megida“ (Sudije 5,19). Šta ovaj pojam znači? U Devorinoj pesmi “vode Megida “ znače potok Kison koji protiče dolinom Jezrael (uporedi Sudije 5,21 i 5,19). Slično kako su,,vode Megida“ proticale pored Megida – time se misli na potok Kison- tako i “brdo Megido” korištenjem analogije mora biti locirano kod Megida. Hebrejska reč Harmagedon dakle, šifra je za brdo Karmel.

Grčka reč „topos“, koja se nalazi u  16. stihu i prevodi se kao “mesto”, takođe znači “uslov”, “položaj”, “situacija”, “ured” itd. Značenje Oktrivenja 16, 16 može biti prevedeno i ovako: “Okupio ih je u situaciju brda Karmel.” To nas dovodi do tipološke interpretacije.

Rat Armagedon zapravo se odnosi na ono što je bilo na brdu Karmel. Koji je biblijski događaj najkarakterističniji za brdo Karmel? Na ovom brdu prorok Ilija bori se protiv lažne religije. Sam se suprotstavio 450 Valovih i 400 Ašerinih proroka.Ova dramatična borba odnosila se na pravo obožavanje i autoritet s jedne strane i lažno obožavnje i autoritet na drugoj strani. Brdo Karmel značilo je kulminaciju borbe protiv lažne religije. U ovoj borbi pitanje je, da li je Bog Gospod ili Val? Ilija je rekao: “dokle ćete hramati na obje strane? Ako je Gospod Bog, idite za njim; ako li je Val, idite za njim.”Zatim je predložio, da ih ispitaju. Kada je sve bilo gotovo, prisutni su reagovali: “A narod kad to vidje sav popada ničice, i rekoše: Gospod je Bog, Gospod je Bog”(1Carevima 18,21,39).

Osnova svake lažne religije je princip da čovek može biti spašen sopstvenim zaslugama. Suština spora je, dakle, pitanje začetnika spasenja. Hoće li me Bog spasiti u Hristu, ili se mogu spasiti svojim delima, svojim performansom, asketizmom, očajem, odricanjem itd.?

Ilija je predslika Isusa Hrista. Božiji sud se dogodio na Karmelu. Kao i u Ilijinim danima, svi lažni proroci su na kraju izginuli (1 Carevima 18,40), slično će i u ratu Armagedon, tj. drugim Hristovim dolaskom svi Božiji neprijatelji izginuti. Armagedon je „veliki dan svevišnjeg Boga“, i dan poraza aždaje, zveri i lažnog proroka (vidi Otkrivenje 19, 19. 20), koji su bili pod kontrolom sotoninog duha. Za njih je Armagedon sudnji dan.

Šta znači da je Eufrat presušio i ko su carevi sa istoka? Pošto su reči poput Vavilona, Jagnjeta, aždaje, zveri, lažnog proroka i Armagedona simboli (slike, šifre), jasno je da je Eufrat takođe simbolična oznaka. Reka Eufrat proticala je kroz grad Vavilon. To je bio izvor njegove sigurnosti. Prema Herodotu i Ksenofonu, persijski car Kir je osvojio 539. godine pre Hrista Vavilon, tako da što je veštački preusmeren tok Eufrata van Vavilona. Kada se reka „presušila“, perzijska vojska je napala grad kroz prazno korito. Bila je to slavna pobeda preko jedne noći.

Te činjenice nas opet vode ka tipološkoj interpretaciji. Kir je predslika Hrista (Isaija 45, 1.2). Hristos pobeđuje tajanstveni duhovni Vavilon (Otkrivenje17-19). Reka (vode) u proročanstvu simbolizuje masu i narode (Otkrivenje 17,15). Dakle, reka Eufrat predstavlja ljude koji su podržavali, slušali i poštovali Vavilon, „lažni duhovni sistem.“ (Okrivenje 13,3.4.8). Presušivanje Eufrata znači,  da su se prethodni vavilonski poklonici sada protivili svojim učiteljima i duhovnim vođama koji su ih učili lažima (Otkrivenje 17.16).

Ko su carevi sa istoka? U istoriji su Kir i njegova vojska porazili Vavilon i oslobodili Božiji narod. U proročkom smislu ovo je Krist koji dolazi. Car nad carevima i njegovi anđeli koji ga prate (Otkrivenje19,14-16).

Priprema za rat Armagedon- Otkrivenje 16,15

Ko će da preživi Armagedon? Samo onaj ko je dobro pripremljen za ovaj odlučujući meč. U čemu se sastoji priprema? Odgovor se nalazi u osnovnom stihu, gde Hristos govori: “Evo idem kao lupež; blago onome koji je budan i koji čuva haljine svoje, da go ne hodi i da se ne vidi sramota njegova”(Otkrivenje16,15). Prilikom drugog Isusovog dolaska mnogo toga će zavisiti od naše pripreme. Kakva je priprema, takvi su rezultati (vidi Hristovu parabolu o deset devojaka i svadbenom ruhu Matej 25,1-13; 22,1-14). Zato Hrist kaže, da je srećan onaj koji bdi i straži nad svojim ruhom. Ako treba da straži svoje ruho, znači da je prethodno morao da ga obuče.

Ruho nije ništa drugo nego Hristova pravednost. Čovek koji je obukao Hristovu pravednost ljubi Hrista i pokorava mu se. Hrist mu je sve. Takva osoba ne samo da je prihvatila Isusa Hrista kao svog Spasitelja, već ga prati kao svog Gospodara. Svakodnevno je u bliskom kontaktu s njim. Nije stvar samo da obučemo „Hrista“, već i u tome da ostanemo „obučeni u njega“. Slično je i u braku. Nije stvar samo da se oženiš (udaš), već i da ostaneš u braku. Moramo čuvati Hristovu haljinu čistom. Danas je dan kada se još uvek možemo pripremiti. Uskoro će doći odlučujući trenutak brda Karmel, duhovne borbe Armagedona. Pobednik će biti onaj koji već danas živi sa Hristom. Bez pobede danas,  neće biti pobede ni posle. Da li živite sa Hristom svaki dan? Na čijoj ćete strani stajati u borbi Armagedona prilikom Isusovog drugog dolaska?

Objašnjenje tumačenja

1.Armagedon se mora tumačiti tako da je glavni pobednički lik Hrist (to jest, interpretacija mora biti hristocentrična). Tumačenje mora biti usredsređeno na crkvu (mora biti ekleziocentrično). Izraz Armagedon predstavlja poslednji susret Hrista i njegovih sledbenika sa antihristom i njegovim pristalicama. Ali Bog će osloboditi svoj narod. Hrist je pobednik. Njegov narod ne treba ničega da se plaši: “Ako je Bog s nama, ko će na nas? (Rimljanima 8,31), ni druga kakva tvar može nas razdvojiti od ljubavi Božije.“ (Rimljanima 8,35-39)

2.Shvatimo da je knjiga Otkrivenja knjiga mnogih simbola i slika. Iza ovih slika i simbola stoje konkretne činjenice. Na primer, iza simbola Jagnjeta ne skriva se životinja, već Hrist. koji se žrtvovao za čoveka na Golgoti. Izraz Vavilon ne odnosi se na ruševine drevnog poznatog grada, već na lažni religijski sistem. Iako su događaji iz Armagedona opisani figurativnim jezikom, to ne znači da je to samo nevidljiva i simbolička borba. Kao što su događaji na brdu Karmel bili stvarni, tako će i konačna borba biti stvarna. Boj Armagedon zapravo je napor aždaje, zveri i lažnog proroka da uništi Božji narod. To je napad na verne sledbenike Boga, protiv Božijeg zakona, a time i protiv samog Hrista.

3.Ideja o borbi, ratu, svađi i neprijateljstvu između Boga i sotone, dobra i zla, istine i laži prisutna je u celoj Bibliji. Spor na ovoj zemlji započeo je još u raju. Nakon što je đavo u obliku zmije prevario Adama i Evu, Bog je rekao sotoni: “I još mećem neprijateljstvo između tebe i žene i između sjemena tvojega i sjemena njezina; ono će ti na glavu stajati a ti ćeš ga u petu ujedati.“ (1 Mojsijeva 3,15).  O ovom se motivu onda šire glasine o mestima gde ljudi staju na stranu zla protiv Boga i njegovog naroda (Otkrivenje 13, 7-10: 16, 17; 17, 6). Međutim, sotona će kao i svi njegovi sledbenici biti konačno uništeni (Otkrivenje 19,19-21; 14,9 -11).

4.U biblijskoj proročkoj poruci pratimo dva pokreta. S jedne strane, Bog okuplja svoj narod (Otkrivenje 14, 6-13; 18, 4), s druge strane, sotona okuplja svoje sledbenike (Otkrivenje 16,13.14). Nije ih malo. Napisano je da je „I čudi se sva zemlja iza zvijeri“ (Otkrivenje 13, 3). Demonski duhovi (okultizam, spiritizam) pripremaju svet za konačnu borbu protiv Boga. Aždaja (sotona, paganstvo), zver (religiozno-politička sila koja se bori protiv Boga, svog naroda i zakona) i lažni prorok (crkve koje su bile verne Bogu, ali na kraju su odustale od suštine jevanđelja) podlegle su sotonskom uticaju (Otkrivenje 16, 13.14) i bore se protiv Boga i njegovog naroda. Demonski duhovi pripremaju narode za odlučujući trenutak koji će se dogoditi na brdu Karmel. Čak čine i čuda (Otkrivenje 16,14). Napokon, Vavilon je pun demona (Otkrivenje 18.23).

5.Anđeli koji dolaze s njim indirektno su identifikovani kao carevi. To nas ne iznenađuje, jer je napisano o svim otkupljenima da će u carstvu Božijem biti „carevi i sveštenici“ (Otk 5,10; 20, 6), oni su to već i sada (Otkrivenje 1, 6; 1 Petrova 2, 9).

Šta je tipologija? To je interpretacija Svetog pisma koja je zasnovana na odnosu između tipa i antitipa (reč „anti“ ovde znači „umesto“, a ne „protiv“. Poenta je u tome da se mesto tipa može koristiti antitip). Tip može biti osoba, mesto, događaj ili institucija koja je u Novom zavetu ili kasnijoj interpretaciji fokusirana na Hrista (to je hristocentrična interpretacija), crkvi (to je eklesiocentrično tumačenje) ili na konačne događajeovog sveta (to je eshatološka interpretacija). Antitip je uvek značajniji i ima dublje značenje od tipa. Ovu metodu tumačenja prvi je koristio sam Hrist, kada je rekao da je on veći od Jone (Matej 12,41; Luka 11,32), kao Salomon (Matej 12:42; Luka 11:31) i kao hram (Matej 12.6). O tipološkoj strukturi možemo tumačiti Sveto pismo samo ako je taj odnos naveden u tekstu Starog zaveta ili je ga je kasniji pisac nagovestio. Nije moguće proizvoljno, prema svom mišljenju obeležiti tipologijom bilo koje mesto u Svetom pismu.

Praktične implikacije

Rat Armagedon odnosi se na svaku osobu. Svako od nas mora stati na jednu ili drugu stranu. Ne postoji neutralna pozicija. Velika borba ide ka svojoj kulminaciji. Bog će završiti tužnu istoriju ovog sveta i otvoriće novo svetlije poglavlje (Otkrivenje 21-22). Pobednik će biti Hrist koji je već izvojevao pobedu na krstu Golgote.

2.Ne treba da se plašimo finalne borbe. Suprotno tome, Bog nas ohrabruje da istrajemo do kraja i ne bojimo se iskušenja (Otkrivenje 2,10; Matej 24,12). U poslednjoj bitci Armagedon, izdržaće do kraja svako, ko se čvrsto drži Hrista (Matej 24,15). Najvažnija stvar u našem životu je da negujemo čvrsto poverenje u Boga i očuvanje njegove reči.