Istina

21 – Dekalog: Deset zapovesti

Dekalog: Deset zapovesti

Uvod Bog je nešto već učinio. Pre skoro 3500 godina sišao je na brdo Sinaj i rekao: “Ja sam Gospod, Bog tvoj…” Možete reći: „Aha, pa to je Božiji zakon, deset starih, vrlo poznatih zapovesti…“ U suštini, u pravu ste.…

Detaljnije...

23 – Prorok Danilo 7. poglavlje

Šta je Bog otkrio proroku Danilu u 7. glavi?

Godine 550/549 pre Hrista prorok Danilo imao je viziju, u kojoj mu je Bog na pozadini međunarodnog dešavanja otkrio važne aspekte duhovnog spora između dobra i zla. Vizija pokazuje, da je Bog Gospodar istorije. Iako će određene sile ratovati protiv…

Detaljnije...

24 – Proročanstvo o 2300 dana i noći

Proročanstvo o 2300 dana i noći - Biblija uči

Na početku 8. poglavlja, Danilo opisuje borbu između ovna i jarca. Ovan sa dva roga predstavlja medo-persijsko carstvo, a jarac Grčku. Upečatljiv rog koji je imao jarac između očiju, simbolizuje Aleksandra Velikog. Rog se odjednom razbio, a na njegovom mestu…

Detaljnije...

26 – Nova zemlja po Božjem obećanju

Nova zemlja po Božjem obećanju

Poslednji put smo govorili o Božijem sudu i hiljadugodišnjem carstvu otkupljenih sa Hristom. Saznali smo, koje događaje Biblija povezuje sa krajem milenijuma, poslednjim sudom, uništenjem zla i rešenjem problema greha. Šta će zatim uslediti? Uvod Nova zemlja kao mesto zajedništva sa…

Detaljnije...

27 – Hrišćanin, kultura i svet

Hrišćanin, kultura i svet

Hrist nije za vernika samo Spasitelj, već i Gospodar njegovog života. Isus utiče na sva područja života njegovih sledbenika. Pošto postoji promena u njihovom mišljenju, to će se odraziti i spolja u novim postupcima. Oni su pozitivno orijentisani, a to…

Detaljnije...

28 – Naše zdravlje i Biblija

Naše zdravlje i Biblija

Holistički pogled na čoveka – 1 Mojsijeva 2,7; l Solunjanima 5,23 2. Hrana i piće na slavu Božiju – 1 Korinćanima 10,31; 1 Korinćanima 6,19.20 3. Program New Start – 3 Jovanova 2; Rimljanima 12,1.2 Bog kao naš Stvoritelj najbolje…

Detaljnije...

29 – Biblijska osnova za desetak i darove

Biblijska osnova za desetak i darove

Desetak i darovi Osnova hrišćanskog upraviteljstva – Psalam 24,1; 50,10.11; Agej 2,8; Jovan 3,16; l Korinćanima 4,1.2 Desetak – l Mojsijeva 14,18-20; 4 Mojsijeva 18,21.31; Malahija 3,8-10; Matej 23,23; 1 Korinćanima 9,14 Darovi – 5 Mojsijeva 8,18; 2 Korinćanima 8,9;…

Detaljnije...

30 – Smisao i misija crkve

Smisao i misija crkve

Smisao i  misija crkve Poreklo crkve – Dela 20,28; Matej 16,18; 1 Petrova 2,9; Efescima 5,22-33 Misija i značaj crkve -Matej 28,19; Dela 1,8; Efescima 2,19; 4,13.l4; Jovan 13,35 Organizacija i autoritet crkve – Matej 18,15-17; Dela 6,156; 20,17-28; Dela…

Detaljnije...