Kakav je naš Bog?

Neke ideje su prevelike i preteške za moj um. Jedna od njih je neizmerno prostranstvo svemira. Njegov poluprečnik je, prema nekim procenama, 78 milijardi svetlosnih godina. Poluprečnik! Udvostručite to da dobijete prečnik! Svetlosna godina je razdaljina koju svetlost pređe za godinu dana, a poluprečnik univerzuma je 78 milijardi svetlosnih godina! I ne samo to – ovaj univerzum je prepun miliona galaksija i milijardi zvezda i planeta!

 

Kako bilo ko od nas može razumeti takvog Boga? Ja mogu da pročitam ove brojke, ali svemir je za mene odviše veliki da bih ga dokučio. Bog je još jedna od tih ideja koje su preteške da bi ih moj um pojmio. Biblija kaže da je Bog stvorio univerzum. „Jer kroz Njega“, kaže Pavle, „bi sazdano sve što je na nebu i što je na zemlji“ (Kološanima 1,16).

 

Kada pogledate prostranstvo svemira, zavrti vam se u glavi od same pomisli da je sve to stvorio Bog. Kako bilo ko od nas može razumeti takvog Boga? Na svu sreću, imamo pomoć jer Bog nam je u Bibliji mnogo kazao o sebi. Iako je nemoguće da nam Biblija kaže sve o Bogu, ono što nam govori je istina. I jako je važno shvatiti istinu o Bogu, jer se možemo prestraviti ako je ne shvatamo.

 

Dozvolite mi da objasnim

 

Bog je svemoćan Bog je svemoćan. Grčka reč pantokrátõr znači „svemoćan“ ili „svemoguć” i za Boga se koristi 10 puta u Novom zavetu. Na primer, Bog u Otkrivenju kaže: „Ja sam alfa i omega, govori Gospod, koji jest i koji beše i koji će doći, svedržitelj“ (Otkrivenje 1,8). Jevrejska reč El-šadaj, koja znači „svemogući Bog“, koristi se 17 puta u Starom zavetu. Jednom se pojavljuje u 1. Mojsijevoj kada se Bog javio Avramu i rekao mu: „Ja sam Bog svemogući“ (1. Mojsijeva 17,1) Bog je toliko moćan da je stvorio ogroman univerzum u kome je naša planeta samo malena tačka na ivici jedne od manjih galaksija. Da biste stekli pravu sliku o tome, uzmite jedno zrno peska na plaži i uporedite ga sa našom planetom. Tolika je naša planeta u poređenju sa svemirom. A Bog je stvorio svemir! Sada razmislite o ovome: Ako ga je Bog stvorio, On ga može i uništiti.

 

U vreme dok pišem ovaj članak, moja unuka Mia, koja ima nešto više od dve godine, uživa igrajući se kockama. Moram da se pohvalim da može da složi čak šest kocaka sama i one će čvrsto stajati uspravno. Ali, Mia onda voli da se razmaše rukama i da ih sve rasturi. „Pa, to je odlika dvogodišnjaka“, reći ćete vi. „Bog je mnogo zreliji od toga.“ Naravno. Bili su i Hitler i Staljin i Pol Pot. Istina je da bi Bog, ako hoće, mogao u jednom trenutku da zbriše naš svet iz univerzuma. Ili bi mogao da zbriše tebe, mene ili bilo koje ljudsko biće. Bum! I nestade čoveka! Bog je toliko moćan! Ovo je zastrašujuće! Bog je sveznajući Ja sam tek počeo da vam donosim loše vesti. Bog je i sveznajući, što znači da On zna sve što se znati može.

 

Uzmite novine i pročitajte koje je najnovije, zapanjujuće naučno otkriće. Bog je za to znao vekovima ranije. Bog zna gde se koje ljudsko biće nalazi svakog trenutka. Psalam 139. kaže: „Ti znaš kad sednem i kad ustanem“ (Psalam 139,2). To je u stvari delom i dobra vest. Četvrtog jula prošle godine neko je ubio čoveka u Kaldvelu u Ajdahou gde ja živim, a policija do danas nema pojma ko je to učinio. Bog zna i On zna gde se ta osoba nalazi. Bog zna gde se nalazi Osama bin Laden. On zna gde je svaki begunac od zakona. FBI i CIA sanjaju da u svojoj ekipi imaju nekoga kao što je Bog! Bog čak zna i vaše misli! Isti psalam takođe kaže: „Ti znaš pomisli moje izdaleka“ i „još nema reči na jeziku mom, a ti, Gospode, gle, već sve znaš“ (Psalam 139,2.4). Bog zna šta ćete reći pre nego što to izustite! Bog već sve zna! Ovo je zastrašujuće! Bog je sveprisutan Konačno, prema Bibliji, Bog je i sveprisutan što, kako sama reč kaže, znači da je On svuda u isto vreme. U celom prostranstvu svemira!

 

Solomun je, govoreći o Bogu, rekao da Ga „nebo i nebesa nad nebesima ne mogu obuhvatiti“ (1. O carevima 8,27). I ponovo govoreći o Bogu, Isaija kaže: „Nebo je presto moj i zemlja podnožje nogama mojim“ (Isaija 66,1). Gde god se nalaziš, tu je i Bog. Ne možeš da pobegneš od Njega. On je Bog pratilac! Ali, razmislite sada o ovome: Bog ne samo da zna sve o vama, On je tamo s vama. Apostol Pavle kaže „da nije daleko ni od jednog od nas“ (Dela 17,27). A psalmista se pitao: „Kuda bih otišao od duha tvojega? Da izađem na nebo, ti si onde. Da siđem u pakao, onde si“. (Psalam 139,7.8) Gde god se nalaziš, tu je i Bog. Ne možeš da pobegneš od Njega.

 

On je Bog pratilac! Ovo je zastrašujuće! Zašto je zastrašujuće? Moja žena Loiz i ja imamo mačku koja voli da lovi ptice i miševe, i s vremena na vreme donese neko od tih jadnih stvorenja u kuću na svoja mala vrata. Jednog dana, dok sam tražio nešto po frižideru u našoj kuhinji, začuo sam neki zvuk. Pogledao sam desno i video pticu kako maše krilima na radnom stolu. Naša mačka ju je uhvatila i donela unutra, ali ptica je pobegla, odletela. Uspeo sam da uhvatim pticu. Borila se nekoliko sekundi, a onda se umirila. Moji prsti su je s lakoćom obuhvatili. Podigla je glavu, a ja sam je pogledao u oči. Lako sam mogao da joj oduzmem život, ali sam izašao napolje, otvorio ruke i pustio je da odleti. Evo poente: Bog je naš nebeski pratilac.

 

On zna šta radimo i šta mislimo. Ona zna gde se nalazimo i čak je tamo s nama. On može s lakoćom da nam oduzme život u jednoj sekundi! Cap i – vi ste prošlost! Nije ni čudo što neke religije u svetu uče ljude da se boje Boga! Ali, On nije osvetoljubiv. On nas ne mrzi. Bog o kome čitamo u Bibliji je Bog koji nas voli!

 

Kakav je Bog zaista? Da li sada shvatate zašto je toliko važno shvatiti istinu o Bogu – kakav je On zaista? Da, On je svemoćan. Da, On sve zna. I da, On je svuda prisutan. Ali, On nije osvetoljubiv. On nas ne mrzi. Bog o kome čitamo u Bibliji je Bog koji nas voli! Biblija to otvoreno kaže: „Bog je ljubav“ (1. Jovanova 4,8). Kada su Adam i Eva u Edemu pokazali neposlušnost prema Bogu, On ih nije zbrisao sa lica Zemlje. On je došao kod njih te večeri, razgovarao s njima i ponudio im način kako da izbegnu smrtnu presudu na koju ih je upozorio. Jovan 3,16 kaže da je „Bogu tako omileo svet da je Sina svojega jedinorodnog dao, da nijedan koji Ga veruje ne pogine, nego da ima život večni“.

 

Ako razmišljate o tome – o Božjoj velikoj moći, o Njegovom beskrajnom znanju i Njegovoj sposobnosti da nas prati kuda god idemo – to je u stvari dobra vest, jer kada je spojite s Njegovom ljubavlju, onda to znači da vas On razume, da brine za vas i da je pored vas u svakom trenutku, spreman da vam pomogne. On je na vašoj strani. Čak i kada vam se dešavaju loše stvari, možete Mu verovati da je imao razloga kad je dozvolio da se to desi. Bog želi da bude vaš Prijatelj. Međutim, On vas neće prisiliti da Ga prihvatite. On je preveliki džentlmen da bi tako nešto radio. On vas čeka da kažete da. A kad imamo takvog Boga, zašto da oklevamo?

 

Autor: Marvin Mur